Každá přihlášená škola dostane tyto bonusové materiály:

  • DAROVANÉ HOUSLE / Kahane Cooperman / USA / 2016 / 24 min.

film nominovaný na Oscara na DVD

Za druhé světové války byl Joe se svým otcem deportován z Polska na Sibiř, kde strávil dlouhých šest let. Po válce odjel do USA a vzal si s sebou i své milované housle. Dnes už na ně hrát nemůže, tak se rozhodl je věnovat některému z dětí ze školy v newyorském Bronxu. Jeho housle získala Brianna, která na ně hraje s podobnou vášní jako kdysi on a uvědomuje si, jak důležitou roli při sbližování generací může sehrát hudba. Snímek byl v roce 2017 nominován na filmové ocenění Oscar. 

 

  • Z MÍSTA, KDE ŽIJEME

plakátová výstava s originálními portréty pamětníků

Prostřednictvím kreslených portrétů pamětníků seznamuje výstava s životy a statečností dvanácti lidí, kteří se postavili komunistickému režimu – ať už podpisem Charty 77, zapojením do undergroundového hnutí nebo kněžskou službou. Příběhy sesbíraly žákovské týmy v projektu Z místa, kde žijeme.

Výstava se skládá ze třinácti plakátů velikosti A2 (dvanáct příběhů pamětníků + úvodní plakát).

 

 

  • PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ

hra do výuky, která seznamuje s příběhy pamětníků

Interaktivní hra do vyučování seznámí žáky s desítkami příběhů pamětníků od 50. let až k sametové revoluci, které by neměly upadnout v zapomnění.

 

Každá zapojená škola dostane všechny materiály i podrobný manuál, jak s hrou ve vyučování pracovat. 


 

 

  • NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ

příručka k mediálnímu vzdělávání pro prvních 100 zapojených škol

Tištěná příručka obsahuje představení metodické koncepce "5 klíčových otázek", která je vhodná k posuzování důvěryhodnosti jakéhokoliv mediálního sdělení. Aplikaci otázek ukazujeme na šesti konkrétních analýzách. V materiálech dále najdete 8 tipů, jak na internetu nenaletět falešným zprávám. Pro snadnou orientaci v mediálně-vzdělávacích audiovizuálních lekcích na webu JSNS.cz jsme pro vás vytvořili mapu lekcí a aktivit (dostupnou také na webu).