Online besedy MFNŠ 2021

I v rámci letošního Měsíce filmu na školách se můžete zúčastnit unikátních moderovaných online debat s vybranými hosty k jednotlivým filmům. Tématem 17. ročníku je Mladí proti komunismu, zaměřujeme se na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Jednotlivé besedy proběhnou postupně během listopadu. Debaty budete moci sledovat zde na stránce nebo na našem Facebooku či Youtube

Proběhly čtyři besedy: 

  • 5. listopadu v 10:00 - 11:00: online debata s historikem Petrem Blažkem o činu Jana Palacha a Jana Zajíce, moderuje Karolína Koubová. Před besedou doporučujeme zhlédnout film Věřím, že více světla potřeba nebude.

Autor fotografie Karolíny Koubové: K.M.Baalbaki

  • 9. listopadu v 11:00 - 12:00: Debata s redaktorkou a spisovatelkou Milenou Štráfeldovou a pamětnicí Vlastou Černou se zaměří na poměry v ženských komunistických věznicích. Dotkneme se významných osudů méně známých žen moderních československých dějin, mimo jiné i osobnosti a životního příběhu politické vězeňkyně Dagmar Šimkové. Poznáme život politických vězeňkyň a jejich postavení mezi ostatními odsouzenými. Sama paní Vlasta Černá, laureátka Ceny Příběhů bezpráví, byla komunistickým režimem vězněna a strávila dlouhé měsíce na samotce. Moderuje Jana Peroutková. Před debatou doporučujeme zhlédnout snímek z cyklu České televize Neznámí hrdinové - Ta krásná holka z vily nad řekou.

 

  • 16. listopadu v 10:00-11:00: Debata s členkou předsednictva Běloruské studentské asociace, členkou mládežnické organizace RADA a zaměstnankyní běloruské lidskoprávní organizace Vjasna, Daryou Rubleuskayou, se zaměří na aktuální dění v Bělorusku. Debata tematicky navazuje na Cenu Příběhů bezpráví, kterou udělujeme v letošním roce poprvé do zahraničí. Poukazuje tak na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v zemích postsovětského regionu v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát. Moderuje Čestmír Strakatý.

  • 26. listopadu v 11:00 - 12:00: Online debata s historikem a ředitelem Muzea paměti XX. století Janem Kalousem se zaměřuje na vykonstruovaný politický proces s mužstvem československých hokejistů - Modrý a spol. Budeme diskutovat o průběhu celého procesu, kdy mistři světa v ledním hokeji z let 1947 a 1949, národní hrdinové, byli obviněni ze špionáže, velezrady a rozvracení socialistického řízení k několika letům vězení. Debata také představí osudy jednotlivých aktérů procesu, především Augustina Bubníka, který byl odsouzen k 14 letům vězení. Debatu povede Jan Smetana, moderátor sportovní redakce České televize. Před besedou doporučujeme zhlédnout film Postavení mimo hru

Projekt podpořil:

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.