Online besedy MFNŠ 2022

I v rámci letošního Měsíce filmu na školách se můžete zúčastnit unikátních moderovaných online debat s vybranými hosty k jednotlivým filmům. Tématem 18. ročníku je Normalizovaná každodennost a zaměříme se na to, jakým způsobem prostupovala normalizace do každodenního života obyčejného člověkaJednotlivé besedy proběhnou postupně během listopadu. Debaty budete moci sledovat zde na stránce nebo na našem Facebooku či Youtube

V rámci Měsíce filmu na školách vždy zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky, filmaře, protagonisty filmů, historiky) na pofilmové debaty. Pokud ale nemáte možnost pořádat debaty na Vaší škole, využijte právě tuto nabídku a pusťte si ve třídě online debatu. Žáci a studenti mohou klást dotazy skrze komentáře na Facebooku a Youtube. 

Proběhly tyto online debaty:

  • V úterý 22. listopadu jsme se s hostem publicistou a dokumentaristou Adamem Drdou a chartistkou Silvestrou Chnápkovou (protagonistkou filmu Příběhy 20. století: Vyvlastnění) zaměřili na perzekuci v době normalizace, jejíž nástup po roce 1968  znamenal návrat k přísnému dohledu státního i stranického aparátu nad každou složkou života. Otázky kladla moderátorka Českého rozhlasu Karolína Koubová. Před debatou doporučujeme zhlédnout snímek Nikomu jsme neublížil nebo Příběhy 20. století: Vyvlastnění.

 


  • Ve čtvrtek 10. listopadu od 10 hodin proběhla debata s publicistou a dokumentaristou Adamem Drdou, kterého zpovídala moderátorka Českého rozhlasu Karolína Koubová. Spolu s hostem jsme se zaměřili na to, jakým způsobem byl život obyčejného člověka ovlivněn dobou normalizace. Lidé byli při rozhodování a budování mezilidských vtahů nuceni počítat se všudypřítomným komunistickým vlivem a museli dostát nárokům režimu. Debata je určena i pro mladší žáky, a to konkrétně 8. a 9. tříd základní školy a pro studenty středních škol. 

 

Projekt podpořil: