Operace Paměť

Julii Hruškovou vybrali studenti v roce 2010 jako jednu z laureátů Ceny Příběhů bezpráví. Nástup komunistického režimu v únoru 1948 pro ni měl fatální celoživotní následky.

Narodila se do rodiny hajného na česko-rakouském pomezí a díky otci tak výborně znala okolí. Chtěla se stát malířkou, ale její sen se nesplnil. Místo toho pracovala jako dělnice v gumárenské fabrice.

Na jaře 1949 vyhověla prosbě svého kolegy, kterému hrozilo zatčení, a převedla ho i se dvěma kamarády přes hranice do Rakouska. Tam se zamilovala do amerického vojáka, s nímž přišla do jiného stavu. Navzdory svému těhotenství se ale ještě jednou vydala zpět do Československa, kam byla vyslána vypátrat nezvěstného kurýra.

 

Jak příběh Julie Hruškové pokračoval?

 1. Když se vracela zpět, byla v sovětské okupační zóně Rakouska zadržena a deportována do Československa. Byla zatčena, obviněna ze špionáže a brutálními metodami vyšetřována. Kvůli bití při výslechu potratila a už nikdy nemohla mít děti. Ve vězení strávila 11 let. Americký voják byl odvelen zpět do USA, už se nikdy nesetkali a Julie se nikdy nevdala.

   

 2. Kurýra v Československu nenašla a po 14 dnech pátrání se vydala zpátky do Rakouska. Během zpáteční cesty se ocitla v nebezpečné situaci, kdy celou noc prchala před příslušníky StB. Následkem stresu a fyzické vyčerpanosti potratila. Do Československa se pak už nikdy nevrátila, vdala se za amerického vojáka Franka Fernettiho a v roce 1950 s ním odjela do USA.

   

 3. Po pěti dnech strávených v Československu byla StB zatčena. Julie absolvovala několik výslechů, které, přestože byla těhotná, byly velmi brutální. V průběhu vyslýchání nic neprozradila a po 14 dnech byla puštěna na svobodu. Dva měsíce pak zůstala ještě v Československu, aby nevzbudila podezření, a v červenci 1949 se za pomoci svých přátel z odboje dostala zpět do Rakouska. Tam zůstala až do roku 1990, ale amerického vojáka Franka Fernettiho už nikdy nepotkala.

   

 • Údaje bude Správce zpracovávat za účelem informování o případné výhře.
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány do konce září 2018.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
 • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

 


 

Pravidla soutěže

 • Od 22. do 26. října bude každý den na Facebooku a portálu JSNS.CZ zveřejněn jeden příběh člověka, jehož život poznamenal komunistický převrat v únoru 1948. Příběh však nebude dokončený a bude na soutěžících, aby poznali, jak se jeho či její příběh vyvíjel dále.
 • Na stránkách jsns.cz/SestavPribeh budou zveřejněny vždy tři možnosti pokračování příběhu. Jen jedna je ale ta správná. Každý soutěžící ve formuláři vybere jednu ze tří možností (1, 2, nebo 3) a vyplní svůj e-mail.
 • Každý den ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Výherce budeme kontaktovat na zadaný e-mail, a pošleme mu karetní hru Operace Paměť, která obsahuje 36 příběhů pamětníků.
 • Zadané e-maily využijeme pouze k oslovení výherců, pro žádná jiná sdělení je nebudeme využívat.