Operace Paměť

Marie Chalupová byla v roce 2015 oceněna studentskou Cenou Příběhů bezpráví. Jako mnoha jiných, i jí se konkrétně a velmi osobně dotkl nástup komunistického režimu v únoru 1948.

Pocházela z rodiny, která už za války pomáhala partyzánům. Ona sama jim nosila jídlo a předávala zprávy. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byla její rodina donucena vstoupit do JZD. Marie byla v té době zasnoubena s Josefem Chalupou, který spolupracoval se zpravodajskou službou USA.

Po hromadné kolektivizaci a zabavení veškerého rodinného majetku se Marie přidala k protikomunistické skupině vedené Štěpánem Gavendou a Milošem Zemánkem. Jednalo se o zpravodajskou skupinu, která měla spojení se Západem a převáděla přes hranice do západního Německa. Celkem se jim podařilo převést na 60 lidí. Marie zde sloužila jako spojka mezi převaděči a přes své známé obstarávala razítka do falešných dokladů.

Jak příběh Marie Chalupové pokračoval?

 1. Její snoubenec byl v roce 1949 zatčen, ale na Mariinu činnost StB nikdy nepřišla a ještě dva roky pomáhala převádět. Pak se Josef vrátil z vězení, konečně se vzali a zanedlouho se jim narodilo dítě. Josef pak pokračoval v převádění přes hranice, při jedné cestě se mu ale už nepodařilo vrátit zpátky a s Marií se znovu viděli až v roce 1968.

   

 2. V roce 1949 byla i se svým snoubencem zatčena a dostala trest 15 let odnětí svobody. Její snoubenec byl odsouzen na doživotí, ale podařilo se mu utéct a emigrovat do USA. Marie si po propuštění vzala jeho bratra Františka.

   

 3. Velká část skupiny byla v roce 1949 zatčena, nicméně Marie se svým snoubencem nebyli prozrazeni a dál pomáhali převádět lidi přes hranice. StB na ně přišla o čtyři roky později, v době, kdy už byli manželé a měli malou dceru. Marie tak byla věznění ušetřena, její manžel byl ale odsouzen na 15 let, v roce 1960 byl propuštěn při amnestii.

   

 • Údaje bude Správce zpracovávat za účelem informování o případné výhře.
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány do konce září 2018.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
 • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

 


 

Pravidla soutěže

 • Od 20. do 24. února bude každý den na Facebooku a portálu JSNS.CZ zveřejněn jeden příběh člověka, jehož život poznamenal komunistický převrat v únoru 1948. Příběh však nebude dokončený a bude na soutěžících, aby poznali, jak se jeho či její příběh vyvíjel dále.
 • Na stránkách jsns.cz/SestavPribeh budou zveřejněny vždy tři možnosti pokračování příběhu. Jen jedna je ale ta správná. Každý soutěžící ve formuláři vybere jednu ze tří možností (1, 2, nebo 3) a vyplní svůj e-mail.
 • Každý den ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Výherce budeme kontaktovat na zadaný e-mail, a pošleme mu karetní hru Operace Paměť, která obsahuje 36 příběhů pamětníků.
 • Zadané e-maily využijeme pouze k oslovení výherců, pro žádná jiná sdělení je nebudeme využívat.