Operace Paměť

Karla Charvátová získala studentskou Cenu Příběhů bezpráví v roce 2014. Mladí lidé ocenili především její neskonalou vnitřní sílu a statečnost, se kterou se komunistickému režimu po únoru 1948 postavila.

Po skončení války, během které byla nuceně nasazena, studovala práva na Karlově Univerzitě. Po únoru 1948 se zapojila do odboje - mapovala trasy možných přechodů a pomáhala tak převádět lidi přes hranice. Kromě toho se také podílela na tisku protikomunistických letáků a nechávala u sebe nocovat pronásledované lidi. 

 

 

 

Jak příběh Karly Charvátové pokračoval?

 1. Karla v roce 1949 školu dokončila a úspěšně odpromovala. Nicméně nakonec se rozhodla, že v komunistickém systému nechce právnické povolání vykonávat. Dalších 20 let tak raději pracovala jako dělnice a dál pomáhala protikomunistickému odboji. V srpnu 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovala i se svou rodinou do Rakouska.

   

 2. Studium práv dokončila a mohla konečně začít vykonávat své vysněné povolání. Do její kanceláře ale často chodili lidé z odbojové skupiny, takže na ni StB za nedlouho přišla a zatkla ji. To bylo v době, kdy už byla těhotná. Během výslechů nikoho neprozradila, nicméně následkem stresu bohužel potratila. V soudním procesu byla odsouzena na 15 let za velezradu. Propuštěna byla při amnestii v roce 1960.

   

 3. Její sen stát se advokátkou se nesplnil, protože těsně před promocí byla ze studií vyloučena a zatčena. Po týdnu věznění ji znásilnil bachař. Když se jí po nějaké době udělalo nevolno, byla převezena do nemocnice, kde zjistila, že je těhotná. Soud absolvovala v sedmém měsíci těhotenství a obvinění byla zproštěna. Svou dceru dala k adopci a setkala se s ní až po několika desítkách let.

   

 • Údaje bude Správce zpracovávat za účelem informování o případné výhře.
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány do konce září 2018.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
 • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

 


 

Pravidla soutěže

 • Od 22. do 26. října bude každý den na Facebooku a portálu JSNS.CZ zveřejněn jeden příběh člověka, jehož život poznamenal komunistický převrat v únoru 1948. Příběh však nebude dokončený a bude na soutěžících, aby poznali, jak se jeho či její příběh vyvíjel dále.
 • Na stránkách jsns.cz/SestavPribeh budou zveřejněny vždy tři možnosti pokračování příběhu. Jen jedna je ale ta správná. Každý soutěžící ve formuláři vybere jednu ze tří možností (1, 2, nebo 3) a vyplní svůj e-mail.
 • Každý den ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Výherce budeme kontaktovat na zadaný e-mail, a pošleme mu karetní hru Operace Paměť, která obsahuje 36 příběhů pamětníků.
 • Zadané e-maily využijeme pouze k oslovení výherců, pro žádná jiná sdělení je nebudeme využívat.