Operace Paměť

Karel Metyš se v roce 2014 stal laureátem Ceny Příběhů bezpráví. Studentský porotce, který mu ocenění předával, o něm čekl: Na tomto muži si vážím toho, že ani v nejtěžších chvílích nepopřel své svědomí a víru, že měl vždy zájem o výchovu mladých lidí a svým optimismem dokáže nakazit i ostatní.“

Narodil se v Litomyšli, kde také studoval obecnou a měšťanskou školu a gymnázium. Po skončení války ve třinácti letech vstoupil do obnoveného Junáka a stal se jeho zapáleným členem. Na podzim roku 1948 se zúčastnil pohřbu Edvarda Beneše. Po únoru 1948 sestavoval společně se studentskou skupinou, složenou převážně ze skautů, protikomunistická prohlášení a po Litomyšli vylepoval ilegální letáky.

 

 

Jak příběh Karla Metyše pokračoval?

 1. Přestože byla skautská organizace zakázána, byl i nadále jejím aktivním členem a vedl družinu skautů. V polovině 50. let byl ale svým známým upozorněn, že je sleduje a odposlouchává StB a že se na ně chystá zátah. Aby ostatní skauty zachránil, zrušil pravidelné schůzky. Přesto byl zatčen, nicméně při výslechu nic neprozradil a veškerou vinu vzal na sebe. Ve vězení strávil čtyři roky.

   

 2. V roce 1949 byl zatčen, soud proběhl až o více než rok později. Karel byl odsouzen za velezradu ke třem letům vězení. Trest si odpykával v Ústavu pro mladistvé a podmínečně byl propuštěn v roce 1952. V dalších letech byl kvůli skautské činnosti pravidelně vyslýchán StB, nikdy ale nic nevyzradil.

   

 3. Po roce aktivní činnosti v odboji se skupina rozhodla, že jejich činnost je nadále příliš nebezpečná, a to zejména s ohledem na jejich rodiny. Ukončili tak veškerou aktivitu a příliš se nestýkali. K oficiálnímu skautingu se Karel vrátil až po roce 1989.

   

 • Údaje bude Správce zpracovávat za účelem informování o případné výhře.
 • Tyto údaje budou Správcem zpracovány do konce září 2018.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje nebudou Správce předány jiné osobě vyjma zpracovatelů osobních údajů.
 • Údaje o Správci a Vaše základní práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

 


 

Pravidla soutěže

 • Od 22. do 26. října bude každý den na Facebooku a portálu JSNS.CZ zveřejněn jeden příběh člověka, jehož život poznamenal komunistický převrat v únoru 1948. Příběh však nebude dokončený a bude na soutěžících, aby poznali, jak se jeho či její příběh vyvíjel dále.
 • Na stránkách jsns.cz/SestavPribeh budou zveřejněny vždy tři možnosti pokračování příběhu. Jen jedna je ale ta správná. Každý soutěžící ve formuláři vybere jednu ze tří možností (1, 2, nebo 3) a vyplní svůj e-mail.
 • Každý den ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Výherce budeme kontaktovat na zadaný e-mail, a pošleme mu karetní hru Operace Paměť, která obsahuje 36 příběhů pamětníků.
 • Zadané e-maily využijeme pouze k oslovení výherců, pro žádná jiná sdělení je nebudeme využívat.