Filmový Klub Gymnázia Františka Palackého

Škola: Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450

Adresa: Masarykova 450, Neratovice, 27711

Organizátoři: Jan Novotný, Jan Novotný

Organizátoři: Eva Kráčmarová a Kateřina Kočová