Proč potřebujeme vaši podporu?

Škola je místem, kde mohou mladí lidé rozvíjet své znalosti a formovat postoje, jež ovlivní celý jejich další život. Proto JSNS pomáhá vyučujícím učit o tématech, která jsou nejen ve škole, ale hlavně v životě důležitá. Chceme mladým lidem ukázat, že má smysl snažit se přispět k řešení místních i globálních problémů a chceme, aby se hodnoty, jako jsou respekt a svoboda, staly přirozenou součástí jejich života. 

Financování projektů věnujeme velké úsilí, ale možnosti financování z veřejných zdrojů jsou omezené. Jsme rádi, že máme mezi partnery několik osvícených firem a nadací, nicméně abychom mohli naše aktivity udržet ve stávajícím rozsahu a kvalitě, musíme hledat další zdroje financí. A navíc máme nápady na spoustu dalších projektů, ale bez peněz jsou to jen poznámky na papíře.

Proto se obracíme i na individuální dárce – ty z vás, kteří by jakoukoliv částkou chtěli podpořit naše aktivity (a to ať už jednorázovým darem či trvalým příkazem), anebo by věděli o někom, kdo by mohl finančně přispět (např. rodiče, místní podnikatelé apod.). V takovém případě vám budeme vděčni, pokud odkaz na tuto stránku potenciálním dárcům přepošlete.

Co máme za sebou? Část naší práce v číslech:

  • 23 let zkušeností
  • 400+ audiovizuálních lekcí a 1 800+ výukových materiálů dostupných zde na webu
  • 4 000+ škol, které se zapojily do našich projektů
  • 500 000+ žáků se za posledních 19 let zapojilo do projektu Měsíc Příběhů bezpráví
  • 1 400+ projekcí uspořádali organizátoři našich studentských filmových klubů
  • 4 000+ studentů se zapojilo do týmových projektů Kdo jiný?
  • 14 Studentských voleb pro studenty starší 15 let
  • 10 ročníků Ceny Gratias Tibi udělované mladým lidem, kteří pomáhají zlepšovat svět kolem nás; díky ceně jsme se dozvěděli o více než 1 000 skvělých projektech, jež mladí lidé realizují po celé ČR
  • 790 000+ žáků a vyučujících navštívilo za posledních 20 let školní projekce festivalu Jeden svět

Vážíme si vašeho daru v jakékoliv výši. 

Svůj dar můžete poslat na číslo účtu 261340628/0300. Děkujeme. 

U platby není třeba uvádět žádný variabilní ani konstantní symbol. Pokud potřebujete, samozřejmě vám rádi vystavíme potvrzení o daru – stačí vyplnit jednotný formulář na webových stránkách Člověka v tísni.

 

Dávají vám aktivity vzdělávacího programu JSNS smysl?
Váš dar nám pomůže v nich pokračovat. Děkujeme. 

Podpořte nás

Svůj dar můžete posílat na číslo účtu:

261340628/0300

Potvrzení o daru zasíláme vždy po skončení kalendářního roku - můžeme vám ho vystavit na požádání již v průběhu roku.

JSNS můžete přispět i v rámci kampaně: