Audiovizuální výukové lekce

DigiStories: Nela

Online komunikace kamarádek Nely a Anežky se změnila. Co se stalo? Jaké to má následky? Výuková hra DigiStories: Nela přibližuje problematiku kyberšikany skrze simulaci online konverzace na sociální síti.

DigiStories: Nela je první audiovizuální lekce na našem portále, která vzdělává pomocí videohry.

Zobrazit podle:

Přírodní vědy

Filmy pro veřejnost

Vyhledejte