Audiovizuální výukové lekce

Děkujeme za déšť

Keňský farmář Kisilu vidí, jak ničivě dopadají změny klimatu na jeho komunitu, a nehodlá se s tím smířit. Svůj zápal a energii šíří ve své rodné vesnici, kde s místními pracují na konkrétních opatřeních proti nevyzpytatelným obdobím sucha a záplav. „Pokud víte, co je dobré, snažte se ze všech sil to udělat,“ neztrácí Kisilu naději ve změnu. Emotivní dokumentární film vypráví silný příběh z míst, kde globální změny klimatu dávno nejsou pouhým bodem na programu škrobených summitů. Tato lekce vám umožní se žáky otevřít nelehké téma změn klimatu. Využít ji můžete také v projektovém vyučování.

Zobrazit podle:

Přírodní vědy

Filmy pro veřejnost

Vyhledejte