Audiovizuální výukové lekce

Chlapi nepláčou

Dvacet let od konce války na území bývalé Jugoslávie se setkává různorodá skupina veteránů, aby podstoupili několikadenní terapii, nelze očekávat vzájemné souznění. Bývalí vojáci, urputně se držící své bytostné mužnosti i předsudků, totiž odmítají obnažit nelidskost událostí, ať už tehdy konali přímo oni, nebo jiní. Nový film v naší nabídce: vhodný k tematickým okruhům globální rozvojové vzdělávání, filmová výchova a lidská práva. 

Zobrazit podle:

Přírodní vědy

Filmy pro veřejnost

Vyhledejte