To všechno z lásky

 • To všechno z lásky
 • Tomáš Kudrna
 • Česká republika
 • 2004
 • 27 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s problematikou domácího násilí
 2. pochopit pocity a chování obětí i pachatelů
 3. být vnímavý k projevům domácího násilí a vědět, jak jeho obětem pomoci

Film režiséra a kameramana Tomáše Kudrny představuje příběhy Evy, Marcely a Dagmar – tří žen, které se staly oběťmi domácího násilí a které před agresivními manžely utekly po letech týrání do azylového domu. Jejich vyprávění jsou si v mnoha ohledech podobná. Na počátku byli jejich partneři milí a okouzlující. Postupně je však začali izolovat od přátel a známých. Pak přišla chvíle, kdy muž svou partnerku poprvé udeřil. Následovalo psychické ponižování i fyzické týrání, z něhož se ženy po dlouhou dobu nedokázaly vymanit. Statické záběry kamery jsou oproštěny od jakýchkoli obrazových efektů a nechávají naplno vyznít sugestivní zpovědi žen, jež líčí otřesné zážitky, při kterých často byly přítomny i jejich děti.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Nedej se

Aktivita / 20 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:
 • znají fakta a mýty o domácím násilí a alkoholismu
 • umějí pracovat s externími zdroji informací
 • umějí dojít ve skupině ke konsenzu

Strom

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:
 • chápou složitost problému domácího násilí
 • si uvědomují šíři jeho vnějších podob a výrazů
 • znají důvody a důsledky domácího násilí

Existují ideální partneři?

Aktivita / 20 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • chápou složitosti partnerství mezi mužem a ženou
 • se baví o stereotypech, týkajících se můžů a žen
 • se zamyslí nad charakterovými vlastnostmi partnerů

 

Využití lekce v třídnické hodině

 • otevření tématu domácího násilí, jeho důvodů a důsledků a šíři jeho podob
 • vzájemné naslouchání, tolerance a respekt 
 • inspirativní metody, jak sebe a žáky rozvíjet  
 • zlepšení klimatu třídy  

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • charakteristika domácího násilí a jeho specifika
 • statistika domácího násilí v ČR
 • pomoc obětem domácího násilí

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

proFem o. p. s.

Stránky neziskové organizace

ROSA, o. s.

Centrum pro týrané ženy

Magdalenium, o. s.

Azylový dům pro ženy

Nenech mě bý-í-t

Komunita obětí domácího násilí, která má své případy máme již úspěšně vyřešené, nabízí pomoc všem ženám (i mužům), které se s domácím násilím, nebo sexuálním zneužíváním potýkají aktuálně a

Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci

Manuál pro efektivní interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí

Bílý kruh bezpečí

Shrnutí výzkumu STEM o násilí na ženách

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Lekce vznikla za podpory: