Lidská práva

Gender, rovnost pohlaví

Navzdory trvalým snahám o dodržování základních lidských práv jsou práva jednotlivců i skupin ve světě stále porušována. Nerovný přístup ke vzdělání a pracovním příležitostem či v mnoha kulturách tradičně daná role jsou faktory, které mezi ohrožené skupiny řadí i ženy. Jsou to právě ony, které se stávají – spolu s dětmi – nejpostiženějšími oběťmi válečných konfliktů, ale i domácího násilí, které je pácháno po celém světě, bez ohledu na vyspělost dané země. Lekce vytvořené k tématu Gender, rovnost pohlaví přibližují různé oblasti diskriminace žen i souvislosti potřebné k pochopení celé problematiky.