Jednou měsíčně

 • Jednou měsíčně
 • Equal Oportunities Commission
 • Velká Británie
 • 2001
 • 1 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si rozdíly ve vnímání žen a mužů ve společnosti a v zaměstnání
 2. kriticky nahlížet na předsudky spojené s pohlavím jedince
 3. zjistit důvody diskriminace žen na trhu práce

Milionům žen se v práci každý měsíc připomene, že jsou ženami, a to bez ohledu na jejich kvalifikaci nebo pracovní výkonnost. Částky na jejich výplatních páskách jsou totiž průměrně o 18 procent nižší než v případě mužů. 

Doporučený věk

12—20 let

Tematický okruh

Lidská práva

Téma

Gender, rovnost pohlaví

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Sexistické postoje

Aktivita / 30 min.

Žáci:

 • si uvědomují rozdíly ve vnímání žen a mužů ve společnosti
 • se učí kriticky nahlížet na předsudky spojené s pohlavím jedince v zaměstnání

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny a důvody nerovného postavení žen na trhu práce
 • postavení žen a mužů v ČR
 • koncept rovných příležitostí

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Rovné příležitosti

Bezplatná právní poradna s problémy týkajícími se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Gender Studies

Organizace fungující jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Časopis Gender/ rovné příležitosti/ výzkum

Časopis Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Nora

Genderové informační centrum.

Zaostřeno na ženy a muže - 2014

Statistická ročenka ČSÚ.

Partneři lekce