Jednou měsíčně

 • Jednou měsíčně
 • Equal Oportunities Commission
 • Velká Británie
 • 2001
 • 1 min.
 • titulky
 • 12—20 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si rozdíly ve vnímání žen a mužů ve společnosti a v zaměstnání
 2. kriticky nahlížet na předsudky spojené s pohlavím jedince
 3. zjistit důvody diskriminace žen na trhu práce

Milionům žen se v práci každý měsíc připomene, že jsou ženami, a to bez ohledu na jejich kvalifikaci nebo pracovní výkonnost. Částky na jejich výplatních páskách jsou totiž průměrně o 18 procent nižší než v případě mužů. 

Doporučený věk

12—20 let

Tematický okruh

Lidská práva

Téma

Gender, rovnost pohlaví

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Platová (ne)rovnost

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • umějí vyhledat na internetu relevantní informace
 • umějí rozlišit názory a fakta
 • uvědomují si, že o jedné události lze informovat různě

Sexistické postoje

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • si uvědomují rozdíly ve vnímání žen a mužů ve společnosti
 • se učí kriticky nahlížet na předsudky spojené s pohlavím jedince v zaměstnání

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny a důvody nerovného postavení žen na trhu práce
 • koncept rovných příležitostí
 • mediální obraz žen v českých médiích

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Rovné příležitosti

Bezplatná právní poradna s problémy týkajícími se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Gender Studies

Organizace fungující jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Časopis Gender/ rovné příležitosti/ výzkum

Časopis Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Nora

Genderové informační centrum.

Zaostřeno na ženy a muže - 2018

Statistická ročenka ČSÚ.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Vznik lekce Jednou měsíčně byl financován i ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.