Jen protože jsem dívka

 • Jen protože jsem dívka
 • Plan
 • Belgie
 • 2014
 • 3 min.
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si důležitost vzdělání v lidském životě a v osobním uplatnění
 2. prověřit své schopnosti diskuse a argumentace
 3. zamyslet se nad rolí mužů a žen ve společnosti

Brendar je mladá malawijská dívka, která ráda tančí a hraje si s kamarády. Jednou by chtěla být doktorkou, soudkyní nebo vědkyní. Bojí se ale, že ji čeká osud většiny dívek z nejchudších zemí: namísto školy se starají o domácnost, velmi mladé jsou donuceny k sňatku se starším mužem, mají mnoho dětí a brzy umírají. Podle neziskových organizací se to týká každé páté dívky na světě. Brendar věří, že pokud bude moci dál chodit do školy, má šanci z tohoto bludného kruhu vystoupit a žít nejen lepší život, ale také být užitečná společnosti. 

Doporučený věk

13—21 let

Tematický okruh

Lidská práva, Globální vzdělávání

Téma

Gender, rovnost pohlaví, Chudoba

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Rovnost pohlaví

Aktivita / 45 min. (včetně projekce spotu) / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • zjišťují, že dívky v rozvojových zemích mají ztíženější životní podmínky / přístup ke vzdělání než chlapci
 • zjišťují, že vzdělání dívek má celospolečenský přínos
 • zamýšlí se nad genderovou nerovností ve světě

Ne/dostupnost vzdělání

Aktivita / 45 min. (včetně projekce spotu) / doporučený věk: 13 +

Žáci:

 • uvědomují si, že vzdělání může být privilegium 
 • získávají informace o nedostupnosti vzdělání světě 
 • zamýšlí se nad nerovností mezi pohlavími

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny nedostupnosti vzdělání
 • důležitost vzdělávání dívek
 • vzdělání dívek v islámských zemích

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

5. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se dosažení genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.

Rovné příležitosti v souvislostech

Genderová rovnost v rozvojové spolupráce – účel i prostředek.

Cesta za vzděláním: „Jednou chci pomáhat ženám,“ říká dvanáctiletá Emnet z Etiopie

Emnet Teshome (12) vyrostla na etiopském venkově, kde je velmi těžké získat přístup ke vzdělání.

Sociální inkluze a ochrana

Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem boje proti chudobě, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Jak Člověk v tísni přispívá k sociální inkluzi a ochraně.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce