Jen protože jsem dívka

 • Jen protože jsem dívka
 • Plan
 • Belgie
 • 2014
 • 3 min.
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si důležitost vzdělání v lidském životě a v osobním uplatnění
 2. prověřit své schopnosti diskuse a argumentace
 3. zamyslet se nad rolí mužů a žen ve společnosti

Brendar je mladá malawijská dívka, která ráda tančí a hraje si s kamarády. Jednou by chtěla být doktorkou, soudkyní nebo vědkyní. Bojí se ale, že ji čeká osud většiny dívek z nejchudších zemí: namísto školy se starají o domácnost, velmi mladé jsou donuceny k sňatku se starším mužem, mají mnoho dětí a brzy umírají. Podle neziskových organizací se to týká každé páté dívky na světě. Brendar věří, že pokud bude moci dál chodit do školy, má šanci z tohoto bludného kruhu vystoupit a žít nejen lepší život, ale také být užitečná společnosti. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Rovnost pohlaví

Aktivita / 45 min. (včetně projekce spotu) / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • zjišťují, že dívky v rozvojových zemích mají ztíženější životní podmínky / přístup ke vzdělání než chlapci
 • zjišťují, že vzdělání dívek má celospolečenský přínos
 • zamýšlí se nad genderovou nerovností ve světě

Ne/dostupnost vzdělání

Aktivita / 45 min. (včetně projekce spotu) / doporučený věk: 13 +

Žáci:

 • uvědomují si, že vzdělání může být privilegium 
 • získávají informace o nedostupnosti vzdělání světě 
 • zamýšlí se nad nerovností mezi pohlavími

(Ne)rovnost pohlaví podle AI

Aktivita s AI / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci

 • se zamýšlí nad genderovou nerovností ve světě
 • dokážou argumentovat ve prospěch svých hodnot a názorů, ale i chápat odlišné postoje
 • umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny nedostupnosti vzdělání
 • důležitost vzdělávání dívek
 • vzdělání dívek v islámských zemích

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

5. Cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se dosažení genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.

Rovné příležitosti v souvislostech

Genderová rovnost v rozvojové spolupráce – účel i prostředek.

Cesta za vzděláním: „Jednou chci pomáhat ženám,“ říká dvanáctiletá Emnet z Etiopie

Emnet Teshome (12) vyrostla na etiopském venkově, kde je velmi těžké získat přístup ke vzdělání.

Sociální inkluze a ochrana

Přestože je ekonomický růst mocným nástrojem boje proti chudobě, jeho výhody se nedotýkají všech automaticky. Jak Člověk v tísni přispívá k sociální inkluzi a ochraně.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.