Umělá inteligence

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence

Umělá inteligence 

Vytvořili jsme pro vás praktický návod, který vás krok za krokem provede využitím AI chatbota při přípravě na výuku a v samotné výuce. Pomůže vám rozvíjet znalosti a dovednosti žáků tak, aby AI nástroje využívali efektivně, bezpečně a eticky.

Průvodce je zaměřen především na vyučující středních škol, případně vyšších ročníků základních škol, a týká se pouze neplacených verzí AI nástrojů pro generování textu.

Využijte naše materiály k AI: 

AV lekce s AI aktivitami

Jak umělá inteligence myslí?

Jak umělá inteligence myslí?


Umělá inteligence (AI) se v posledních letech stává čím dál větší součástí našeho každodenního života. Generuje obrázky a videa, píše knížky, řídí autonomní vozidla, diagnostikuje nemoci nebo řídí naše domácnosti. Jak ale vlastně AI myslí? Rozumí informacím, které jí předkládáme a které pro nás sama skrze tzv. textové modely, jako je GPT nebo Gemini, generuje? Na to odpoví nové video ze série What the Fact?.

 

Cíle lekce

 • žáci rozumí základům toho, jak v současnosti funguje umělá inteligence
 • žáci si uvědomují si, jak může být umělá inteligence využita nebo zneužita
 • žáci jsou schopni zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi  

Přehrát film (5 min.)


Po zhlédnutí filmu můžete s žáky prakticky prozkoumat práci s AI chatbotem pomocí jedné
z aktivit: 

 

K čemu nám může být AI? (45 minut, věk 13+)

Žáci se v aktivitě zamýšlejí, co je to umělá inteligence a k čemu všemu může být v blízké
i vzdálenější budoucnosti využita. Tyto nápady následně rozvíjejí v diskuzi s AI chatbotem, čímž se zároveň učí, jak s umělou inteligencí komunikovat. 

 

Rizikové aspekty umělé inteligence (45 minut, věk 13+)

Aktivita vede žáky k zamýšlení nad riziky zavedení umělé inteligence ve společnosti. Přemýšlí
a diskutují nad konkrétním příkladem negativního vlivu a hledají způsoby, jak těmto rizikům předcházet nebo je minimalizovat. Během aktivity žáci využívají AI chatbota jako zdroj informací a inspirace pro debatu.  

 

Slavíme výročí s AI (45 nebo 90 minut, věk 13+)

Žáci se v aktivitě zamýšlí nad kreativními možnostmi využití AI. Zároveň sami využívají AI chatboty, aby naplánovali, jak by mohla dle jejich představ vypadat připomínka nebo oslava libovolného významného dne nebo výročí. 

 

Přejít na lekci

Zavřít

1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu

1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu


Petrovi Kořínkovi je 21 let, pochází z Pardubic, poslouchá undergroundové kapely, čte samizdatové knihy, ve škole má problémy kvůli svým dlouhým vlasům. A sní o emigraci. Je totiž začátek roku 1989 a nic nenasvědčuje tomu, že by se v komunistickém Československu dočkal svobody. „Nedovedu si představit, že bych v tom policejním státě, kde o mém životě rozhoduje pořád někdo jiný, žil dál,“ píše rodičům v dopise, který hází do schránky chvíli před tím, než 7. února 1989 nasedá do vlaku mířícího do Paříže.

Přehrát film (44 min.)


V aktivitě Volba emigrace podle AI se žáci aktivitě zamýšlí nad klíčovými událostmi roku 1989 a nad důvody, které ještě před sametovou revolucí nutily občany ČR k emigraci. Tyto události
a důvody diskutují s AI chatbotem a zvažují, zda by v dané době chtěli také emigrovat, nebo
v zemi zůstali. 

 

Cíle AV lekce s AI aktivitou:

 • žáci se orientují v klíčových událostech proběhlých v roce 1989;
 • žáci přemýšlí nad důvody, které nutily občany komunistického Československa k emigraci; 
 • žáci umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi.

Přejít na lekci

Zavřít

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?

Kovyho mediální ring – 1. díl: KDO?


Pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném světě médií. Průvodce pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek – KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení. Kromě toho přibližuje různá mediální témata – například roli médií ve společnosti, přesvědčovací techniky reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy. Součástí každého dílu je krátká analýza, anketa mezi žáky a vystoupení mediálního odborníka.

Přehrát film (6 min.)


Podívejte se na jednu z lekcí Kovyho mediální ring a vyzkoušejte si práci s AI chatbotem během aktivity AI jako mediální analytik. Žáci během ní analyzují mediální sdělení pomocí umělé inteligence, diskutují nad relevancí odpovědí AI chatbota a hledají doplňující informace na internetu. Debatují o možnostech využití umělé inteligence při rozlišování mediálních zpráv
a zamýšlí se nad riziky s tím spojenými.  

 

Cíle AV lekce s AI aktivitou:

 • žáci umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi;
 • žáci dokáží analyzovat mediální sdělení pomocí AI chatbota; 
 • žáci si uvědomují omezené možnosti chatbota a chápou nutnost zapojení kritického myšlení
  a ověřování informací z různých zdrojů. 

Přejít na lekci

Zavřít

Jen protože jsem dívka

Jen protože jsem dívka


Brendar je mladá malawijská dívka, která ráda tančí a hraje si s kamarády. Jednou by chtěla být doktorkou, soudkyní nebo vědkyní. Bojí se ale, že ji čeká osud většiny dívek z nejchudších zemí: namísto školy se starají o domácnost, velmi mladé jsou donuceny k sňatku se starším mužem, mají mnoho dětí a brzy umírají. Podle neziskových organizací se to týká každé páté dívky na světě. Brendar věří, že pokud bude moci dál chodit do školy, má šanci z tohoto bludného kruhu vystoupit a žít nejen lepší život, ale také být užitečná společnosti. 

Přehrát film (3 min.)


Po zhlédnutí filmu můžete s žáky prakticky prozkoumat práci s AI chatbotem pomocí aktivity (Ne)rovnost pohlaví podle AI. Žáci se během ní zamýšlí a diskutují o (ne)rovném postavení žen
a mužů ve společnosti. Vyberou si, zda chtějí hájit tezi, že obě pohlaví mají rovnocenné postavení, nebo naopak nemají, a následně o svém stanovisku diskutují s AI chatbotem. 

 

Cíle AV lekce s AI aktivitou:

 • žáci se zamýšlí nad genderovou nerovností ve světě;

 • žáci dokáží argumentovat ve prospěch svých hodnot a názorů, ale i chápat odlišné postoje;

 • žáci umí zadávat prompty a komunikovat s AI chatbotem.

Přejít na lekci

Zavřít

Koordinátor projektu

Jindřich Přívratský

Mediální vzdělávání

E-mail: jindrich.privratsky@jsns.cz

Alena Chodounská

Mediální vzdělávání

E-mail: alena.chodounska@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.