Jak umělá inteligence myslí?

 • Jak umělá inteligence myslí?
 • David Čech, Pavel Borovička
 • Česká republika
 • 2023
 • 5 min.
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. blíže se seznámit s tím, jak v současnosti funguje umělá inteligence
 2. uvědomit si, jak může být umělá inteligence využita nebo zneužita
 3. naučit se zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi  

Umělá inteligence (AI) se v posledních letech stává čím dál větší součástí našeho každodenního života. Generuje texty, obrázky a videa, píše knížky, řídí autonomní vozidla, diagnostikuje nemoci nebo řídí naše domácnosti. Jak ale vlastně AI myslí? Rozumí informacím, které jí předkládáme a které pro nás sama skrze tzv. textové modely, jako je GPT nebo Gemini, generuje? Na to odpoví nové video ze série What the Fact?.

Doporučený věk

13—21 let

Tematický okruh

Mediální vzdělávání

Téma

Umělá inteligence

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

K čemu nám může být AI

Aktivita s AI / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • se zamýšlejí nad možným využitím umělé inteligence v různých oblastech, které se dotýkají i jejich života
 • formují svůj vztah k umělé inteligenci
 • umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi

Rizikové aspekty umělé inteligence

Aktivita s AI / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si uvědomují negativní dopady umělé inteligence na společnost a dokáží je popsat
 • dokáží navrhnout konkrétní opatření k minimalizaci negativních dopadů AI
 • umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi

Slavíme výročí s AI

Aktivita s AI / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • dokáží vytvořit plán na realizaci pamětní akce
 • si uvědomují kreativní potenciál umělé inteligence a možnosti jejího využití
 • umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi.

AI jako mediální analytik

Aktivita s AI / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • umí zadávat prompty, komunikovat s AI chatbotem a kriticky hodnotit jeho odpovědi
 • dokážou analyzovat mediální sdělení pomocí AI chatbota
 • si uvědomují omezené možnosti chatbota a chápou nutnost zapojení kritického myšlení a ověřování informací z různých zdrojů

Jak funguje generativní umělá inteligence

Informační texty

 • jak umělá inteligence reaguje na text a generuje výstupy
 • z čeho se umělá inteligence učí
 • jaké jsou silné a slabé stránky generativní AI

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Slovníček AI pojmů

Slovníček AI pojmů

AI doporučení pro učitele

AI ve škole - doporučení pro učitele

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.