Miruna

 • Girl on a mission
 • Eva van Barneveld, Heleen D'Haens
 • Nizozemsko
 • 2017
 • 16 min.
 • 12—15 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si, že dosažené vzdělání významně ovlivňuje kvalitu našeho života
 2. ujasnit si pojem životní hodnoty a jejich vazbu na rodinné a kulturní prostředí
 3. rozvíjet schopnost empatie a porozumění

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije. O klidu na studium si v domácnosti s dvanácti sourozenci může nechat jen zdát, přesto se poctivě snaží zlepšit si známky. Sen o policejní akademii jí kazí jen představa, že přestane trávit čas se svými sourozenci, o které se každý den obětavě stará. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Miruna a její rodina

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • přemýšlejí nad svou budoucností a profesním uplatněním
 • se zamýšlejí nad důležitostí vzdělání pro život
 • rozvíjejí schopnost empatie k sociálně vyloučeným skupinám a lépe jim porozumí

Žebříček životních hodnot

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • zjišťují, že přístup ke vzdělání nemají všichni lidé stejný 
 • se učí určit své vlastní životní hodnoty a porovnat je s ostatními
 • si uvědomují význam vzdělání

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • sociálně vyloučené lokality
 • sociální pracovníci
 • chudoba

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • soupis vlastních životních hodnota a jejich porovnání s hodnotami ostatních
 • uvědomění si významu vzdělávání
 • reflexe filmu skrze psaní vzkazu metodou R.A.F.T.

Shortcut – malé příběhy, velká témata

Série materiálů k filmu, které vytvořily partnerské organizace v rámci mezinárodního projektu Shortcut.

Najdete zde:

 • plány lekcí s doporučenými aktivitami
 • kreativní cvičení
 • filmové analýzy a otázky

Doprovodné a doporučené materiály

Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR

Prezentace o chudobě a jejích podobách v České republice

Dollar Street

Web, který ilustruje jakým způsobem žijí stovky rodin po celém světe v různých příjmových skupinách. Domácnosti můžete třídit podle příjmu, lokace nebo třeba podle zubního kartáčku.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

4. cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání pro všechny

On-line příručka k tématu sociálníh vyloučení dětí „Mají na to!“

Od individuální podpory, spolupráce s rodinou, po otázku jak může přispět pedagog?

Studie o sociálním vyloučení

Podrobná studie o sociálním vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem vypracovaná společsnotí Člověk v tísni

Člověk v tísni

Programy sociální integrace v ČR

Agentura pro sociální začleňování

Stránky vládní agentury zabývající se problematikou sociálního začleňování

Girls not Brides

Celosvětová síť nevládních organizací, které se zabývají dětskými sňatky

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce