Miruna

 • Girl on a mission
 • Eva van Barneveld, Heleen D'Haens
 • Nizozemsko
 • 2017
 • 16 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si, že dosažené vzdělání významně ovlivňuje kvalitu našeho života
 2. ujasnit si pojem životní hodnoty a jejich vazbu na rodinné a kulturní prostředí
 3. rozvíjet schopnost empatie a porozumění

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije. O klidu na studium si v domácnosti s dvanácti sourozenci může nechat jen zdát, přesto se poctivě snaží zlepšit si známky. Sen o policejní akademii jí kazí jen představa, že přestane trávit čas se svými sourozenci, o které se každý den obětavě stará. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Žebříček životních hodnot

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • zjišťují, že přístup ke vzdělání nemají všichni lidé stejný 
 • se učí určit své vlastní životní hodnoty a porovnat je s ostatními
 • si uvědomují význam vzdělání

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • sociálně vyloučené lokality
 • sociální pracovníci
 • chudoba

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Výuka na dálku

Aktivita pro výuku na dálku

 • soupis vlastních životních hodnota a jejich porovnání s hodnotami ostatních
 • uvědomění si významu vzdělávání
 • reflexe filmu skrze psaní vzkazu metodou R.A.F.T.

Doprovodné a doporučené materiály

Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR

Prezentace o chudobě a jejích podobách v České republice

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

4. cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání pro všechny

On-line příručka k tématu sociálníh vyloučení dětí „Mají na to!“

Od individuální podpory, spolupráce s rodinou, po otázku jak může přispět pedagog?

Studie o sociálním vyloučení

Podrobná studie o sociálním vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem vypracovaná společsnotí Člověk v tísni

Člověk v tísni

Programy sociální integrace v ČR

Agentura pro sociální začleňování

Stránky vládní agentury zabývající se problematikou sociálního začleňování

Girls not Brides

Celosvětová síť nevládních organizací, které se zabývají dětskými sňatky

Partneři lekce