Miruna

 • Girl on a mission
 • Eva van Barneveld, Heleen D'Haens
 • Nizozemsko
 • 2017
 • 16 min.
 • 12—15 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si, že dosažené vzdělání významně ovlivňuje kvalitu našeho života
 2. ujasnit si pojem životní hodnoty a jejich vazbu na rodinné a kulturní prostředí
 3. rozvíjet schopnost empatie a porozumění

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije. O klidu na studium si v domácnosti s dvanácti sourozenci může nechat jen zdát, přesto se poctivě snaží zlepšit si známky. Sen o policejní akademii jí kazí jen představa, že přestane trávit čas se svými sourozenci, o které se každý den obětavě stará. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Žebříček životních hodnot

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • zjišťují, že přístup ke vzdělání nemají všichni lidé stejný 
 • se učí určit své vlastní životní hodnoty a porovnat je s ostatními
 • si uvědomují význam vzdělání

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • sociálně vyloučené lokality
 • sociální pracovníci
 • chudoba

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • soupis vlastních životních hodnota a jejich porovnání s hodnotami ostatních
 • uvědomění si významu vzdělávání
 • reflexe filmu skrze psaní vzkazu metodou R.A.F.T.

Shortcut – malé příběhy, velká témata

Série materiálů k filmu, které vytvořily partnerské organizace v rámci mezinárodního projektu Shortcut.

Najdete zde:

 • plány lekcí s doporučenými aktivitami
 • kreativní cvičení
 • filmové analýzy a otázky

Doprovodné a doporučené materiály

Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR

Prezentace o chudobě a jejích podobách v České republice

Dollar Street

Web, který ilustruje jakým způsobem žijí stovky rodin po celém světe v různých příjmových skupinách. Domácnosti můžete třídit podle příjmu, lokace nebo třeba podle zubního kartáčku.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

4. cíl udržitelného rozvoje zformulovaný členskými státy OSN, týkající se rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání pro všechny

On-line příručka k tématu sociálníh vyloučení dětí „Mají na to!“

Od individuální podpory, spolupráce s rodinou, po otázku jak může přispět pedagog?

Studie o sociálním vyloučení

Podrobná studie o sociálním vyloučení v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem vypracovaná společsnotí Člověk v tísni

Člověk v tísni

Programy sociální integrace v ČR

Agentura pro sociální začleňování

Stránky vládní agentury zabývající se problematikou sociálního začleňování

Girls not Brides

Celosvětová síť nevládních organizací, které se zabývají dětskými sňatky

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.