Sociální problematika

Rodina

Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako "původní a nejdůležitější společenskou skupinu a instituci".  Proto v tematickém okruhu Sociální problematika nemůže chybět téma Rodina. Rodina je místem prvotní výchovy a socializace jedince, místem, kde dítě získává první vzory, pozoruje vzorce chování, učí se reagovat, komunikovat, získává první zpětnou vazbu na své chování. Jak může vypadat rodina? Jakou roli hraje rodina v životě mladého či dospělého člověka s postižením? Jaké mohou být v současné rodině vazby mezi generacemi? Jak spolu lidé v různých rodinách komunikují? V lekcích naleznete aktivity, které pomohou prozkoumat vztahy v rodinách, uvědomit si se žáky odlišnosti a naučit se je nejen respektovat, ale vzájemně se jimi obohatit.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.