Sociální problematika

Rodina

Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako "původní a nejdůležitější společenskou skupinu a instituci".  Proto v tematickém okruhu Sociální problematika nemůže chybět téma Rodina. Rodina je místem prvotní výchovy a socializace jedince, místem, kde dítě získává první vzory, pozoruje vzorce chování, učí se reagovat, komunikovat, získává první zpětnou vazbu na své chování. Jak může vypadat rodina? Jakou roli hraje rodina v životě mladého či dospělého člověka s postižením? Jaké mohou být v současné rodině vazby mezi generacemi? Jak spolu lidé v různých rodinách komunikují? V lekcích naleznete aktivity, které pomohou prozkoumat vztahy v rodinách, uvědomit si se žáky odlišnosti a naučit se je nejen respektovat, ale vzájemně se jimi obohatit.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.