Rádio Felix

 • Radio Felix
 • Lauranne Van den Heede
 • Belgie
 • 2020
 • 16 min.
 • 10—15 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s pojmem porucha autistického spektra
 2. učit se vcítit do pocitů druhých
 3. rozvíjet schopnost respektu k druhým

Vášnivý komentátor Felix pořizuje sám pro sebe rozhlasové reportáže, ve kterých propojuje svůj vnitřní svět se světem vnějším. Felix vlivem poruchy autistického spektra vnímá svět odlišným způsobem než jeho spolužáci. Ruší ho hluk ve třídě. Při hodinách se nemůže soustředit a snadno se rozčílí. Je pro něj také obtížné se zapojit do aktivit svých vrstevníků. Našel však způsob, jak lépe zpracovávat svoje pocity a zážitky. Proměňuje dění z každého dne ve své vlastní rozhlasové vysílání. V roli komentátora přináší nejnovější události ze sportovní, ekonomické i politické redakce. „Díky za pozornost. Zůstaňte s námi, zůstaňte s rádiem Felix,“ končí Felix po vyčištění zubů svou večerní zpravodajskou relaci.

Doporučený věk

10—15 let

Tematický okruh

Sociální problematika

Téma

Život s postižením, nemoc, Rodina

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Každý máme jiné potřeby

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 10+

Žáci:

 • si uvědomují, že sami spoluvytvářejí klima třídy
 • se seznamují s pojmem autismus
 • nejsou lhostejní k potřebám svých spolužáků

Můj jeden den

Aktivita / 45 min. + samostatná domácí práce / doporučený věk: 10+

Žáci:

 • se seznámí s pojmem porucha autistického spektra
 • se dokážou vcítit do pocitů druhých
 • napíšou, případně natočí vlastní reportáž

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • poruchy autistického spektra
 • projevy autismu
 • inkluzivní vzdělávání

Využití lekce v třídnické hodině

 • otevření tématu autismu, klimatu ve třídě, jinakosti
 • vzájemné naslouchání, tolerance a respekt 
 • inspirativní metody, jak sebe a žáky rozvíjet  
 • zlepšení klimatu třídy  

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Národní ústav pro autismus

Webový portál o poruchách autistického spektra

ProCit

Webové stránky občanského sdružení zabývajícího se pomocí rodičům autistických dětí

Kritéria kvalitní školy

Soupis všech důležitých aspektů kvalitní školy, který sestavila Česká školní inspekce.

Pyramida kvalitní – inkluzivní školy

Systematická a ucelená představa toho, co by měla kvalitní škola splňovat, pokud má dát podporu všem žákům

Co je to reportáž?

Audio popis, co je rozhlasová reportáž a jak jí správně natočit.

Partneři lekce

Lekce vznikla za podpory:

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.