Sociální problematika

Život s jinakostí, handicapem / Zdraví

Svět je plný různých lidí, nikdo z nás není stejný. Stejně tak se liší způsob, jakým žijeme naše životy. Někteří z nás nemohou žít zcela aktivní či samostatný život. Jak se žije lidem s mentálním, duševním a fyzickým postižením? Jak je přijímá jejich rodina a okolí? Co je těší a jak chtějí, aby se k nim druzí chovali? Jak obecně pečovat o své fyzické a duševní zdraví? Podívejte se na příběhy těch, kteří se snaží žít svůj život důstojně a naplno, i když jim to společnost nedělá vždy lehké. V lekcích naleznete vedle filmů i řadu aktivit a materiálů, které vám pomohou vcítit se do jejich pocitů a vnímat toto téma v souvislostech.