Z kola ven – Jan a Josefina

 • Odd One Out - Very Normal, Really: Jan a Josefina
 • Charlotte Hoogakker
 • Nizozemsko
 • 2006
 • 16 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. respektovat odlišnost druhých
 2. seznámit se s životem lidí s mentálním postižením
 3. rozvíjet altruistické postoje k lidem s handicapem

Janovi je jedenáct let a je nadprůměrně inteligentní. Dokonce do té míry, že už přeskočil dva ročníky a chodí do třídy se staršími spolužáky. Jeho třináctiletá sestra Josefina je jeho pravým opakem. Narodila se totiž s Downovým syndromem. Špatně mluví, její pohyby jsou neohrabané a někdy reaguje podrážděně. Ve speciální škole se jí nelíbilo, a tak chodí do běžné školy, jen o dvě třídy níž než její vrstevníci. Novým spolužákům nejdřív připadala hodně divná a nějakou dobu trvalo, než si na ni zvykli. „Je dobře, že chodí s námi, a ne do speciální školy. Dříve jsem tyto děti vídala a za zády jsem se jim posmívala. Od té doby, co chodí Josefina s námi, jsem jim více porozuměla a víc si jich vážím,“ říká jedna ze spolužaček. Na příkladu Jana, Josefiny a jejich kamarádů můžeme vidět, jak důležité je respektovat odlišnost druhých a jak velkou roli hraje citlivé chování ke komukoli, kdo se nějak vymyká průměru.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Hlava plná otázek

Aktivita / 25 min.

Žáci:
 • umějí reflektovat své pocity
 • dokážou shrnout své myšlenky v jedné větě

Je to pravda?

Aktivita / 35 min. (včetně projekce filmu)

Žáci:
 • získají informace o Downově syndromu
 • se učí zdůvodnit své odpovědi

Značkování

Aktivita / 40 min. (včetně projekce filmu)

Žáci:
 • umějí vyjádřit negativně zabarvené výroky pozitivně laděnými ekvivalenty
 • reflektují své stereotypní vnímání odlišných lidí nebo skupin
 

I my jsme kdysi chodili do školy

Aktivita / 90 min. (včetně projekce filmu) + domácí úkol

Žáci:

 • aktivita propojující vzájemné vztahy mezi školou, rodinou a žákem
 • uskuteční rozhovor se svými rodiči a prarodiči
 • uvědomují si přínos starší generace pro mladší a naopak

Dvojník

Aktivita / 2 x 45 min. + domácí úkol

Žáci:

 • uvědomí si své kořeny a rysy, které mají společné se svými příbuznými
 • vytvoří mapu své rodiny

 

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Downův syndrom
 • fyzické rysy postižených Downovým syndromem
 • péče o lidi s Downovým syndromem

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Výuka na dálku

Aktivita pro distanční výuku

 • kreslení sebe samého a vlastní charaktertisika
 • hledání dvojníka v rodině
 • výtvarné ztvárnění a popis nejlepšího kamaráda/dky

Doprovodné a doporučené materiály

InternetPoradna

Bezplatné odborné sociální poradenství a informační server

Dobromysl.cz

Internetový portál poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení

Partneři lekce

Kamarádi vzdělání