Přízrak Martin

 • Spøkelset Martin
 • Aslak Danbolt
 • Norsko
 • 2009
 • 28 min.
 • titulky
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. být si vědom nebezpečí řízení pod vlivem návykových látek
 2. nebýt lhostejný k lidem s postižením a zajímat se o jejich potřeby
 3. aktivně se zajímat o místo, kde žiji, a jeho přístupnost (nejen) pro lidi s handicapem

Osmadvacetiletý Martin se pohybuje s pomocí vozíku a je odkázaný na pomoc rodičů a ošetřovatelek. V devatenácti letech totiž sedl spolu s kamarády do auta opilý a pod vlivem drog. Po nárazu do telegrafního sloupu utrpěl těžká zranění s doživotními následky – od krku dolů je ochrnutý, nemůže mluvit, ale jeho mentální schopnosti zůstaly neporušeny. Martin bydlí v domě s pečovatelskou službou a se svým okolím komunikuje prostřednictvím počítače. Dívá se na televizi, hraje karty a podílí se na projektu, který varuje teenagery před řízením pod vlivem drog. Navzdory relativně aktivnímu životu se stále musí vyrovnávat s následky nehody. Kdo se o Martina postará, až jeho rodiče zemřou? Poučí se někdo z jeho chyb? 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Sednout nebo nesednout?

Aktivita / 60 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • si uvědomují možnost volby, kterou mají v rizikových situacích
 • znají základní techniky asertivity a umějí je použít

Jak omezit alkohol za volantem

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • si uvědomují možné důsledky řízení pod vlivem alkoholu
 • dovedou navrhnout strategie, jak alkohol za volantem omezit
 • zamýšlejí se nad mediálními kampaněmi jako nástrojem, jak upozornit na společenské problémy

Naše obec přátelská

Projekt / 3× 45 min. a samostatná práce žáků / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • se aktivně zajímají o místo, kde žijí
 • vytvoří mapu míst, institucí a firem ve svém městě/obci, které jsou přátelské ke zdravotně handicapovaným

Reportáž

Projekt / podle rozhodnutí pedagoga

Žáci:

 • si osvojí reportáž jako slohový útvar
 • mají povědomí o tom, s jakými omezeními se mohou handicapovaní lidé potýkat

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Martinův zdravotní stav
 • péče o lidi s handicapem
 • možnosti realizace lidí s handicapem
 • trestní odpovědnost za řízení pod vlivem návykových látek
 • mediální obraz lidí se zdravotním znevýhodněním v českých médiích

Využití lekce v třídnické hodině

 • otevření tématu život s postižením, řízení pod vlivem alkoholu, závislosti
 • vzájemné naslouchání, tolerance a respekt 
 • inspirativní metody, jak sebe a žáky rozvíjet  
 • zlepšení klimatu třídy

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • sdílení poznatků o tom, co je to handicap
 • uvědomění si možných následků požití omamných látek
 • doprovodné materiály k výuce o alkoholismu a závislostech

Doprovodné a doporučené materiály

Spoty Nemyslíš, zaplatíš

Youtube kanál kampaně "Nemyslíš, zaplatíš!"

Projekt Pij s rozumem

Webové stránky věnující se rizikům nadměrného nebo nezodpovědného požívání alkoholu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

 

Lekce vznikla za podpory:

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.