Sociální problematika

Závislosti

Ne každý má to štěstí žít život, jaký by si přál. Řada lidí se ocitá na okraji společnosti, ať už vlastním přičiněním, vinou někoho jiného, či prostým nezájmem okolí. Tím vším si mnohdy ve svém životě prošli i lidé závislí na drogách a dalších návykových látkách. Stejně devastační jako drogy mohu být i sázení, gambling či hraní počítačových her. Najít příčinu vzniku závislosti je často nemožné, následky však mohou být fatální. Jaký je život se závislostí? Jaká jsou rizika zneužívání návykových látek? Drogová problematika a další druhy závislostí jsou dnes  velmi diskutované téma – vtáhněte do debaty i vaše žáky a pokuste se jim přiblížit osudy mladých lidí, kterým drogy změnily život.