Mallory

 • Mallory
 • Helena Třeštíková
 • Česká republika
 • 2015
 • 98 min.
 • 15—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. ujasnit si postoje k závislostem
 2. uvědomit si důsledky užívání drog
 3. zhodnotit svůj vztah k lidem, kteří trpí závislostí

Mnoho drogově závislých matek je při narození dítěte skálopevně rozhodnuto s narkomanií přestat, málokterá to však zvládne. Mallory svůj život kvůli malému Kryštofovi restartovat dokázala, přestože „nečekala, že to bude tak hustý“. V průběhu třinácti let navázala několik špatných vztahů, žila půl roku v nepojízdném autě, syna dala na čas do ústavu, na úřadech se marně snažila zajistit pro ně dostupné bydlení. Díky své nezdolnosti a odhodlání ale nakonec dokázala nepřízeň osudu zvrátit. Časosběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové, oceněný v roce 2015 na MFF v Karlových Varech, přináší životní příběh, který spěje ke světlu na konci tunelu.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Moje sny

Aktivita / 130 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • si uvědomí své sny
 • reflektují své pocity z filmu
 • rozvíjejí svou empatii

Černý Petr

Aktivita / 140 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • se zamyslí nad svými životními hodnotami
 • si uvědomí důsledky užívání drog

Řekni drogám ne

Aktivita / 180 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • si ujasní své postoje k závislostem
 • si uvědomí důsledky užívání drog
 • se učí vzájemně spolupracovat

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • jak vzniká závislost a závislostní typ chování
 • jak mohou drogy člověka změnit
 • jak probíhá léčba drogové závislosti
 • co se děje s dětmi narozenými závislým matkám

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

SANANIM z. ú.

Nestátní nezisková organizace, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí

Drop In o. p. s.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí

drogy-info.cz

Celopopulační studie užívání návykových látek (výzkumná zpráva) – údaje z roku 2008, ale článek byl uveřejněn roku 2014.

Odrogach.cz

Webový portál občanského sdružení Sananim věnovaný primární drogové prevenci

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu

Občanské sdružení, které je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí

Jako doma

Nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví

Partneři lekce