Mallory

 • Mallory
 • Helena Třeštíková
 • Česká republika
 • 2015
 • 98 min.
 • 15—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. ujasnit si postoje k závislostem
 2. uvědomit si důsledky užívání drog
 3. zhodnotit svůj vztah k lidem, kteří trpí závislostí

Mnoho drogově závislých matek je při narození dítěte skálopevně rozhodnuto s narkomanií přestat, málokterá to však zvládne. Mallory svůj život kvůli malému Kryštofovi restartovat dokázala, přestože „nečekala, že to bude tak hustý“. V průběhu třinácti let navázala několik špatných vztahů, žila půl roku v nepojízdném autě, syna dala na čas do ústavu, na úřadech se marně snažila zajistit pro ně dostupné bydlení. Díky své nezdolnosti a odhodlání ale nakonec dokázala nepřízeň osudu zvrátit. Časosběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové, oceněný v roce 2015 na MFF v Karlových Varech, přináší životní příběh, který spěje ke světlu na konci tunelu.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Moje sny

Aktivita / 130 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • si uvědomí své sny
 • reflektují své pocity z filmu
 • rozvíjejí svou empatii

Černý Petr

Aktivita / 140 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • se zamyslí nad svými životními hodnotami
 • si uvědomí důsledky užívání drog

Řekni drogám ne

Aktivita / 180 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • si ujasní své postoje k závislostem
 • si uvědomí důsledky užívání drog
 • se učí vzájemně spolupracovat

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • jak vzniká závislost a závislostní typ chování
 • jak mohou drogy člověka změnit
 • jak probíhá léčba drogové závislosti
 • co se děje s dětmi narozenými závislým matkám

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

SANANIM z. ú.

Nestátní nezisková organizace, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí

Drop In o. p. s.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí

drogy-info.cz

Celopopulační studie užívání návykových látek (výzkumná zpráva) – údaje z roku 2008, ale článek byl uveřejněn roku 2014.

Odrogach.cz

Webový portál občanského sdružení Sananim věnovaný primární drogové prevenci

Občanské sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu

Občanské sdružení, které je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí

Jako doma

Nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.