Žvýkačka

 • Žvýkačka
 • MTV, Hadi
 • Spojené arabské emiráty
 • 2009
 • 1 min.
 • titulky
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. znát cesty přenosu viru HIV
 2. umět zaujmout stanovisko a umět ho podpořit
 3. uvědomit si zodpovědnost za vlastní chování

Ačkoliv se vir HIV slinami nepřenáší, žvýkačka v tomto případě funguje jako dobrá metafora. Virus HIV si nevybírá. Může ho mít kdokoliv a my nemůžeme vědět kdo, ani v případě, že je to náš nejlepší kamarád. Přenáší se většinou bez vědomí obou zúčastněných stran a čísla nově nakažených v Evropě neklesají, ba naopak.

Doporučený věk

13—21 let

Tematický okruh

Sociální problematika

Téma

Život s jinakostí, handicapem / Zdraví

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Dáte si?

Aktivita / 40 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • mají informace o nebezpečí, přenosu a prevenci HIV/AIDS
 • dokážou zaujmout stanovisko k tématu
 • si uvědomují vlastní odpovědnost za své chování

Nákaza

Aktivita / 25 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • si uvědomují rizika nakažení virem HIV
 • znají zásady bezpečného chování
 • dokážou reflektovat vlastní prožitky během simulovaného šíření viru HIV

Čísla a fakta

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • mají prohloubené znalosti o HIV/AIDS a dokážou je reprodukovat
 • umějí třídit získané informace

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • virus HIV
 • přenos onemocnění a jeho projevy
 • léčba AIDS
 • rizikové chování
 • prevence

Vědomostní test

Aktivita

Zjistěte, jak jsou na tom vaši žáci a žákyně s vědomostmi o problematice HIV/AIDS. Doporučujume udělat test před tím, než se problematice začnete věnovat a po tom, co jste téma probrali.

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Česká společnost AIDS pomoc

Webové stránky jedné z halvních organizací, věnující se problematice HIV/AIDS

Pracovní listy určené pro podporu prevence HIV/AIDS - Státní zdravotní ústav

Pracovní listy do výuky v české, anglickém a německém jazyce

UNAIDS

Agentura a hlavní koordinační orgán OSN v boji proti HIV/AIDS

Světová zdravotnická organizace

Webové stránky v angličtině s informacemi o kampaních, statistiky a další zajímavosti

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Webové stránky s didaktickými materiály a dalšími informacemi

Česká společnost AIDS pomoc

Webové stránky zabývající sediskriminací a stigmatizací HIV+ lid v zaměstnání

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Tyto webové stránky vznikly za finanční podpory dotačního programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. V rámci projektu č. 1601 - Jeden svět na školách – prevence HIV/AIDS prostřednictvím audiovizuálních materiálů.“

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.