Život ve fotografiích

 • Hatzalmania
 • Tamar Tal
 • Izrael
 • 2011
 • 58 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. rozvíjet pozitivní postoje vůči seniorům
 2. uvědomit si význam starší generace pro mladší
 3. zamyslet se nad vlastním vztahem ke starým lidem ve svém okolí

V devadesáti šesti letech stojí Miriam Weissenstein před jednou z nejtěžších výzev svého života. Dům, ve kterém sídlí fotografický ateliér, v němž její manžel Rudi nashromáždil přes milion negativů zachycujících proměny života v Izraeli během dvacátého století, se bude bourat a Miriam hrozí, že ateliér bude muset přestěhovat z centra Tel Avivu do jiné čtvrti. Naštěstí má podnikavého vnuka Bena, který se rozhodne proti rozhodnutí úřadů bojovat. A to i přesto, že je jeho svérázná babička negativistická a často velmi tvrdohlavá. Těžším úkolem než záchrana ateliéru tak pro Bena možná nakonec bude přemluvit Miriam, aby svolila s uspořádáním prestižní výstavy Rudiho fotografií ve Frankfurtu. Citlivě natočený snímek plný lidskosti, odvahy a humoru ukazuje, že ani dvougenerační rozdíl a časté neshody nejsou překážkou hlubokého a láskyplného vztahu.

Doporučený věk

17—21 let

Tematický okruh

Sociální problematika

Téma

Stáří, Rodina

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Zdání může klamat

Aktivita / 65 min.

Žáci:
 • umějí analyzovat ústřední téma filmu
 • mají vizi svého aktivního stáří
 • mají informace o životě svých prarodičů

Osobní historie

Aktivita / 45 min.

Žáci:
 • si uvědomují důležité momenty svého života 
 • pomocí dobových materiálů umějí dotvořit historickou osu
 • si uvědomují význam fotografií pro člověka

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • historie Izraele
 • osudy československých Židů
 • aktivní stáří
 • péče o seniory

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Česká alzheimerovská společnost

Organizace pomáhající lidem s Alzheimerovou demencí

Elpida

Odkaz na osvětové kampaně organizace Elpida

Univerzita třetího věku Univerzity Karlovy

Program celoživotního vzdělávání

Židovské muzeum v Praze

Webové stránky Židovského muzea

Elpida pro seniory

Dokumentární film Babočky a dědočky o Elpidě

Israeli Portraits

Webová stránka s fotkami Rudiho Weissensteina

Partneři lekce