Most přes Wadi

 • Gesher Al-Havadi
 • Barek a Tomer Heymannovi
 • Izrael
 • 2006
 • 57 min.
 • titulky
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s rozmanitostí kultur, jejich hodnotami, tradicemi
 2. poznávat odlišnosti náboženských, etnických a národnostních skupin
 3. rozvíjet schopnost tolerance a respektování těchto odlišností

V kraji Wadi, který se nachází ve středu Izraele, žijí v těsné blízkosti Židé a Arabové. Po desítkách let násilných konfliktů se rozhodnou společně založit dvojjazyčnou a národnostně smíšenou židovsko-arabskou školu pro své děti. Sama idea jako by najednou přemostila národnostní, politické a náboženské konflikty celého Izraele. Rodiče začnou reflektovat své vlastní dětství, kdy podle svých slov vyrůstali ve slepé náboženské a etnické nenávisti. Jsou přesvědčení, že své děti tak vychovávat nechtějí. Situace ale není navzdory všem přáním jednoduchá a dobrou myšlenku se ne vždy daří uvádět do praxe. Každý státní nebo náboženský svátek znamená pro učitele a rodiče nelehké rozhodování o tom, co se mají školáci a školačky učit. Avšak ve světě dětských her rozdíly mizí a i první lásky překračuji hranice náboženského vyznání. Nezdá se, že by se děti chtěly vzdát nových přátelství, ale už teď se musejí rozhodovat, zda přijmou za svou toleranci, nebo zášť předchozích generací.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Škola pro všechny

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • respektují přesvědčení jiných lidí, snaží se vcítit do situace druhých 
 • si uvědomují rozdíly mezi státy a kulturami 
 • si uvědomují nutnost potřeby vzdělávání z hlediska kvality budoucího života

Poznejme je

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 12+

 • znát základní pojmy související s islámem a judaismem
 • seznamit se s rozmanitostí kultur, jejich hodnotami, tradicemi
 • poznat odlišnosti náboženských skupin

Cesta k porozumění

Aktivita / 135 min. / doporučený věk: 15+

 • seznámit se s rozmanitostí různých kulturních a etnických skupin
 • uvědomit si jejich rovnocennost
 • chápat nutnost tolerance odlišných tradic a názorů

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • historie konfliktu mezi Izraelem a Palestinou
 • charakter konfliktu
 • náboženství v ČR
 • reakce na nošení náboženských symbolů

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Škola Ruku v ruce – Most přes Vádí

Stránky centra Židovsko-Arabského vzdělávání v Israeli

Blízkovýchodní stránky Marka Čejky

Blog Marka Čejky, který komentuje aktuální i dávnější blízkovýchodní dění

iEncyklopedie

iEncyklopedie zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími

Izraelsko-Palestinský konflikt z pohledu historie

Podrobné nahlédnutí na problematiku izraelsko-palestinského konfliktu očima historiků

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce