Lidská práva

Rasismus

Navzdory trvalým snahám o dodržování základních lidských práv jsou práva jednotlivců i skupin ve světě stále porušována. Častým projevem tohoto porušování je rasismus. Jedná se o aktuální celospolečenský problém, se kterým jsme často konfrontováni i ve škole. Víte, jak vnímají lidi s jinou barvou pleti žáci vaší školy? Jak přistupují k menšinám? Podléhají stereotypům? Přestože je toto téma z hlediska práce učitele či moderátora velmi obtížné, je třeba se mu stále věnovat. Vedle příběhů konkrétních lidí vám v tom pomohou i aktivity a doprovodné materiály, které obsahují níže uvedené lekce.