Zatajené dopisy

 • Zatajené dopisy
 • Tomáš Kudrna
 • Česká republika
 • 2005
 • 52 min.
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si rizika sociálních experimentů
 2. seznámit se s vnímáním romské menšiny v 50. letech
 3. přemýšlet nad důležitostí rodiny a vzdělání

V obci Květušín nedaleko Českého Krumlova vzniklo v 50. letech unikátní výchovné zařízení: pedagog Miroslav Dědič tu vytvořil školu pro děti z romských rodin. Díky jeho snaze motivované osobním zájmem pomoci chudým rodinám s péčí o děti se ke škole přidružil časem internát. Žáci zde zůstávali zprvu převážně dobrovolně, později ale nastoupilo násilné odtrhávání dětí od jejich rodin. Součástí „převýchovy“ bylo někdy i zatajování dopisů, které rodiče dětem posílali. Někdejší studenti tak vzpomínají na svůj pobyt s láskou i hořkostí. Dokument s respektem k citlivosti tématu přináší výpovědi absolventů školy i samotného autora kontroverzní výchovné metody. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Co je domov

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • reflektují zhlédnutý film
 • rozvíjejí vlastní kreativitu a představivost

Na koho myslíš

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • reflektují svůj prožitek z filmu
 • umějí jasně formulovat své názory a postoje
 • rozvíjejí svou empatii

Měli bychom o tom mluvit

Aktivita / 90. min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si uvědomují specifika vztahů mezi majoritou a romskou menšinou
 • umějí diskutovat na téma asimilace a integrace
 • rozvinou své komunikační dovednosti a schopnost argumentace

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • skupiny Romů na území Československa
 • osud Romů během 20. století
 • květušínský experiment
 • odebírání dětí rodičům bez jejich souhlasu
 • fungování a režim květušínské školy
 • osud dětí po opuštění květušínské školy

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Rozhovor s režisérem Tomášem Kudrnou

Film Zatajené dopisy se ptá, zda bylo odebírání dětí romským rodinám správné

Muzeum romské kultury

Muzeum a prostor pro setkávání kultur sídlící v Brně

Nejsou jako my

Kniha historika Matěje Spurného Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960)

Ukradené životy: Státy odebíraly rodičům děti na 'civilizační' převýchovu

Příklady odebírání dětí a snahy o převýchovu v jiných zemích Evropy

Romové v Československu před německou okupací

Portál holocaust.cz představuje obsáhlý a unikátní zdroj informací k tématu holocaustu, rasismu a antisemitismu

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.