Pasažér

 • TV spot
 • Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv
 • Portugalsko
 • 2013
 • 1 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. pochopit pojem rasismus
 2. rozvíjet empatii a respekt k druhým
 3. uvědomit si vliv předsudků na utváření vlastních představ o druhých

V letadle můžete potkat různé lidi. Třeba dámu, která důrazně žádá letušku o jiné místo, když zjistí, že je jejím sousedem černoch. Naštěstí se najde jedno volné místo v první třídě. To je ale k velkému překvapení nabídnuto spolu s omluvou pasažérovi černé pleti. Přece nebude sedět vedle někoho tak omezeného.

Doporučený věk

9—21 let

Tematický okruh

Lidská práva

Téma

Rasismus

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Hraní rolí

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • znají pojem rasismus a umějí ho vysvětlit
 • si ve skupinách připraví a odehrají pointu zhlédnutého spotu
 • rozvíjejí empatii a respekt k druhým

Spolucestující

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • si uvědomují, které vlastnosti jsou pro ně důležité při výběru spolucestujícího
 • si ověřují, zda do jejich výběru nevstupují předsudky

Zákony

Aktivita / 30 min.

Žáci:

 • mají informace, jak se v průběhu historie měnily hranice legitimní politiky
 • znají pojmy segregace a apartheid a umí je vysvětlit
 • se seznámí s dobovými výroky politiků

Životopis

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • rozvíjejí empatii a respekt k druhým
 • čtou text s porozuměním a využívají ho ke svému rozvoji
 • si uvědomují vliv předsudků na utváření subjektivních představ o druhých

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny rasismu
 • pojmy etnicita, diskriminace a xenofobie
 • nacismus a extremismus

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

IN IUSTICIA

Pomoc obětem násilí z nenávisti

HATE FREE CULTURE

Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti

Partneři lekce

Kamarádi vzdělání