Pasažér

 • TV spot
 • Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv
 • Portugalsko
 • 2013
 • 1 min.
 • titulky
 • 9—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. pochopit pojem rasismus
 2. rozvíjet empatii a respekt k druhým
 3. uvědomit si vliv předsudků na utváření vlastních představ o druhých

V letadle můžete potkat různé lidi. Třeba dámu, která důrazně žádá letušku o jiné místo, když zjistí, že je jejím sousedem černoch. Naštěstí se najde jedno volné místo v první třídě. To je ale k velkému překvapení nabídnuto spolu s omluvou pasažérovi černé pleti. Přece nebude sedět vedle někoho tak omezeného.

Doporučený věk

9—21 let

Tematický okruh

Lidská práva

Téma

Rasismus

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Hraní rolí

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • znají pojem rasismus a umějí ho vysvětlit
 • si ve skupinách připraví a odehrají pointu zhlédnutého spotu
 • rozvíjejí empatii a respekt k druhým

Spolucestující

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • si uvědomují, které vlastnosti jsou pro ně důležité při výběru spolucestujícího
 • si ověřují, zda do jejich výběru nevstupují předsudky

Životopis

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • rozvíjejí empatii a respekt k druhým
 • čtou text s porozuměním a využívají ho ke svému rozvoji
 • si uvědomují vliv předsudků na utváření subjektivních představ o druhých

Stereotypy v médiích

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • umějí rozpoznat stereotypy v médiích
 • rozumějí tomu, proč se stereotypy v médiích objevují
 • zamýšlejí se nad dopadem stereotypů v médiích 

Zákony

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 16+

Žáci:

 • mají informace, jak se v průběhu historie měnily hranice legitimní politiky
 • znají pojmy segregace a apartheid a umí je vysvětlit
 • se seznámí s dobovými výroky politiků

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny rasismu
 • pojmy etnicita, diskriminace a xenofobie
 • nacismus a extremismus
 • stereotypizace menšin v českých médiích

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • charakteristika ideálního spolucestujícího v letadle
 • výběr spolucestujícího podle fotek a reflektování výběru
 • diskuze o stereotypech a předsudcích
 • skládání básničky pomocí metody Pětislístek

Doprovodné a doporučené materiály

IN IUSTITIA

Pomoc obětem násilí z nenávisti.

HATE FREE CULTURE

Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti.

Rasismus podle Sociologické encyklopedie

rasismus – nepřátelský postoj vůči příslušníkům jiné rasy nebo etnika lidově považovaného za rasu, který může nabýt fanatických podob a může přerůst v ideologii i v systematický teror.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Kamarádi vzdělání

Vznik lekce Pasažér byl financován i ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.