Pasažér

 • TV spot
 • Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv
 • Portugalsko
 • 2013
 • 1 min.
 • titulky
 • 9—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. pochopit pojem rasismus
 2. rozvíjet empatii a respekt k druhým
 3. uvědomit si vliv předsudků na utváření vlastních představ o druhých

V letadle můžete potkat různé lidi. Třeba dámu, která důrazně žádá letušku o jiné místo, když zjistí, že je jejím sousedem černoch. Naštěstí se najde jedno volné místo v první třídě. To je ale k velkému překvapení nabídnuto spolu s omluvou pasažérovi černé pleti. Přece nebude sedět vedle někoho tak omezeného.

Doporučený věk

9—21 let

Tematický okruh

Lidská práva

Téma

Rasismus

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Stereotypy v médiích

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • umějí rozpoznat stereotypy v médiích
 • rozumějí tomu, proč se stereotypy v médiích objevují
 • zamýšlejí se nad dopadem stereotypů v médiích 

Hraní rolí

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • znají pojem rasismus a umějí ho vysvětlit
 • si ve skupinách připraví a odehrají pointu zhlédnutého spotu
 • rozvíjejí empatii a respekt k druhým

Spolucestující

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • si uvědomují, které vlastnosti jsou pro ně důležité při výběru spolucestujícího
 • si ověřují, zda do jejich výběru nevstupují předsudky

Zákony

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 16+

Žáci:

 • mají informace, jak se v průběhu historie měnily hranice legitimní politiky
 • znají pojmy segregace a apartheid a umí je vysvětlit
 • se seznámí s dobovými výroky politiků

Životopis

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 9+

Žáci:

 • rozvíjejí empatii a respekt k druhým
 • čtou text s porozuměním a využívají ho ke svému rozvoji
 • si uvědomují vliv předsudků na utváření subjektivních představ o druhých

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny rasismu
 • pojmy etnicita, diskriminace a xenofobie
 • nacismus a extremismus
 • stereotypizace menšin v českých médiích

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • charakteristika ideálního spolucestujícího v letadle
 • výběr spolucestujícího podle fotek a reflektování výběru
 • diskuze o stereotypech a předsudcích
 • skládání básničky pomocí metody Pětislístek

Doprovodné a doporučené materiály

IN IUSTITIA

Pomoc obětem násilí z nenávisti.

HATE FREE CULTURE

Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti.

Partneři lekce

Kamarádi vzdělání

Vznik lekce Pasažér byl financován i ze zdrojů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000347.