Normalizační loutka

 • Normalizační loutka
 • Radek Beran
 • Česká republika
 • 2013
 • 42 min.
 • 12—17 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. pochopit život v normalizační společnosti
 2. identifikovat pozůstatky normalizačního chování v dnešní společnosti
 3. seznámit se s prostředky manipulace mládeže komunistického režimu

Snímek Normalizační loutka se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady. Hlavní postava filmu má k hrdinství daleko, a tak volby, které v průběhu života činí, nejsou vlastně žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další i ona se stává šedou myší. Na dvou místech filmu má i divák možnost se zamyslet nad volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším pokračování příběhu. Snímek, inspirovaný skutečnými událostmi ze života autorů, vznikl ve spolupráci společnosti Člověk v tísni a divadelního souboru Buchty a loutky. Loutkové pasáže jsou proloženy mnoha archivními záběry.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Skaut, nebo pionýr?

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • zformulují základní principy skautů a pionýrů a pochopí jejich odlišnosti
 • odhalí v pionýrských pravidlech ideologické prvky a manipulativní charakter komunistické rétoriky

Profil loutky aneb jak přežít normalizaci

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • dokážou charakterizovat tři základní modely chování v normalizační společnosti
 • kriticky zhodnotí pozůstatky normalizace v dnešní společnosti

Žádný skaut, pionýr! Žádná individualita, SSM!

Úvod do problematiky

 • zákaz skautského hnutí a jeho nahrazení pionýrskou organizací
 • ilegální či maskovaná formy skautingu
 • členství v pionýru jako povinný rituál
 • Socialistický svaz mládeže (SSM)

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • nevyhnutelnost vstupu do SSM
 • idea socialistického člověka v mládežnických organizacích
 • dichotomie myšlení v období normalizace
 • volnočasové aktivity mládeže

Lidský příběh

Informační texty

 • (Mé) Husákovi děti, příběh Jarmily Johnové
 • O výchově potomků, mateřství a všudypřítomné kontrole nepřizpůsobivých rodičů
 • ukázka z knihy Naše normalizace

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • přiblížení normalizace dětem
 • skautské a pionýrské zákony: porovnání a odlišnosti
 • charakteristika hlavní postavy filmu

Doprovodné a doporučené materiály

Více o filmu

Podrobná synopse, dovětek o vývoji filmu

O svazu socialistické mládeže a středoškolákově "perestrojce"

Lubomír Martínek vzpomíná v knize Naše normalizace (vydal Člověk v tísni, Praha 2011)

Divadlelní soubor Buchty a loutky

(oficiální web souboru)

Vzpomínky na normalizaci

Přepis besedy s Danou Němcovou a Petrem Placákem, která byla součástí studentské minikonference v Chomutově v listopadu 2012

Skautský zákon

R. E. Philipps, na stránkách www.svazskautu.cz

Partneři lekce