Normalizační loutka

 • Normalizační loutka
 • Radek Beran
 • Česká republika
 • 2013
 • 42 min.
 • 12—17 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. pochopit život v normalizační společnosti
 2. identifikovat pozůstatky normalizačního chování v dnešní společnosti
 3. seznámit se s prostředky manipulace mládeže komunistického režimu

Snímek Normalizační loutka se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady. Hlavní postava filmu má k hrdinství daleko, a tak volby, které v průběhu života činí, nejsou vlastně žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další i ona se stává šedou myší. Na dvou místech filmu má i divák možnost se zamyslet nad volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším pokračování příběhu. Snímek, inspirovaný skutečnými událostmi ze života autorů, vznikl ve spolupráci společnosti Člověk v tísni a divadelního souboru Buchty a loutky. Loutkové pasáže jsou proloženy mnoha archivními záběry.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Skaut, nebo pionýr?

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • zformulují základní principy skautů a pionýrů a pochopí jejich odlišnosti
 • odhalí v pionýrských pravidlech ideologické prvky a manipulativní charakter komunistické rétoriky

Profil loutky aneb jak přežít normalizaci

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • dokážou charakterizovat tři základní modely chování v normalizační společnosti
 • kriticky zhodnotí pozůstatky normalizace v dnešní společnosti

Žádný skaut, pionýr! Žádná individualita, SSM!

Úvod do problematiky

 • zákaz skautského hnutí a jeho nahrazení pionýrskou organizací
 • ilegální či maskovaná formy skautingu
 • členství v pionýru jako povinný rituál
 • Socialistický svaz mládeže (SSM)

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • nevyhnutelnost vstupu do SSM
 • idea socialistického člověka v mládežnických organizacích
 • dichotomie myšlení v období normalizace
 • volnočasové aktivity mládeže

Lidský příběh

Informační texty

 • (Mé) Husákovi děti, příběh Jarmily Johnové
 • O výchově potomků, mateřství a všudypřítomné kontrole nepřizpůsobivých rodičů
 • ukázka z knihy Naše normalizace

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • přiblížení normalizace dětem
 • skautské a pionýrské zákony: porovnání a odlišnosti
 • charakteristika hlavní postavy filmu

Doprovodné a doporučené materiály

Více o filmu

Podrobná synopse, dovětek o vývoji filmu

O svazu socialistické mládeže a středoškolákově "perestrojce"

Lubomír Martínek vzpomíná v knize Naše normalizace (vydal Člověk v tísni, Praha 2011)

Divadlelní soubor Buchty a loutky

(oficiální web souboru)

Vzpomínky na normalizaci

Přepis besedy s Danou Němcovou a Petrem Placákem, která byla součástí studentské minikonference v Chomutově v listopadu 2012

Skautský zákon

R. E. Philipps, na stránkách www.svazskautu.cz

Partneři lekce

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.