Nikomu jsem neublížil

 • Nikomu jsem neublížil
 • Pavel Křemen
 • Česká republika
 • 2011
 • 43 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. porovnat a posoudit motivy, které vedly řadové občany ke spolupráci s StB
 2. pokusit se sestavit osobnostní charakteristiku příslušníka StB
 3. uvědomit si vliv činnosti příslušníků StB na psychiku a život sledovaného člověka

Odhaduje se, že v době komunismu spolupracovalo se Státní bezpečností (StB) v nějaké formě až dvě stě tisíc lidí. Jak je možné, že se řadoví občané v takovém množství zaprodávali zločinnému režimu? Jaké byly nejčastější motivy jejich kolaborace a jak své jednání hodnotí s odstupem let? Na tyto a další otázky se pokouší nalézt odpověď film Pavla Křemena. Vedle bývalých spolupracovníků v něm vypovídají i samotní bývalí důstojníci StB, kteří konfidenty verbovali a následně řídili. Každý se ke své minulosti staví po svém – ale většina z nich ve filmu alibisticky prohlašuje, že vědomě „nikomu neublížili“. Jednou z klíčových postav dokumentu je i režisérův kamarád, bývalý novinář Jaroslav Kolář. V dobách totality zapálený ekolog, člen punkové skupiny a signatář dokumentu Několik vět se poprvé veřejně přiznává k několikaleté intenzivní spolupráci s StB, kdy jako agent donášel na své blízké. Dokument působivě ilustruje, jak rafinovanými způsoby komunismus korumpoval lidské charaktery.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Nejsem žádný udavač

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • analyzují důvody spolupráce s StB
 • vlastními slovy reagují na výroky související s StB

Kariéra v StB

Aktivita / 20 min. / doporučený věk: 16+

Žáci:

 • porovnají a posoudí motivy, které vedly ke spolupráci s StB
 • charakterizují příslušníka StB

Opravdu nikomu neublížili?

Aktivita / 30 min. / doporučený věk: 16+

Žáci:

 • uvědomí si vliv činnosti příslušníků StB na osobnost, psychiku a život člověka, který byl StB sledován a omezován
 • kriticky posuzují metody, které používala StB

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • metody získávání agentů a spolupracovníků StB
 • Cibulkovy seznamy
 • potrestání viníků

Lidský příběh

Informační texty

 • rozhovor se Zdenou Tominovou o rodinném životě pod tlakem StB a nuceném odchodu z vlasti
 • ukázka z knihy Naše normalizace

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Slovo historika k filmu Nikomu jsem neublížil

Slovo historika a odborného poradce filmu Petra Blažka k dokumentu "Nikomu jsem neublížil"

Estébácké přepadení Ziny Freundové

Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných o přepadení Ziny Freundové, mluvčí Charty 77 a členky VONSu

Výslech signatáře Charty 77 Zbyňka Benýška

Výňatek ze stížnosti Zbyňka Benýška na postup policie adresované Inspekci ministerstva vnitra

O normalizačních důstojnících StB, kteří se podobali svým předchůdcům z padesátých let

Text z knihy Naše normalizace: Výběr operativních důstojníků "bojujících proti třídnímu nepříteli“

Devět z deseti lidí se spolupráci s StB dokázalo vyhnout

Rozhovor s badatelem Radkem Schovánkem z Ústavu pro studium totalitních režimů o spolupráci s StB

Fakta usvědčují protivníky politiky mírového soužití

Článek o špionážní činnosti proti socialistickým zemím uvedený 30. 1. 1977 v Rudém právu

Vzpomínky na normalizaci

Přepis besedy s Danou Němcovou a Petrem Placákem, která byla součástí studentské minikonference v Chomutově v listopadu 2012

Partneři lekce