Normalizace

Moderní československé dějiny byly poznamenány hned dvěma totalitními režimy. Fašismus vystřídalo dlouhé období komunismu, které mělo několik etap. Jednou z nich je ve výuce často opomíjená normalizace, tj. období po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Toto období charakterizovaly čistky v komunistické straně, propouštění ze zaměstnání, obnovení cenzury, zrušení mnoha zájmových a politických sdružení a organizací a další represivní opatření. Prostřednictvím nabízených filmů můžete žákům (nebo spolužákům) přiblížit atmosféru této „šedivé” doby a seznámit je s občanskými iniciativami, jako byla Charta 77. V připravených lekcích naleznete řadu aktivit a doprovodných materiálů, které vám pomohou toto téma zpřístupnit i současné mladé generaci. 

České děti

2012 / 38 min.

Rok před sametovou revolucí rozčeřil vody pozdně normalizačního Československa manifest Českých dětí – hnutí převážně mladých lidí

Hej Gusto – Z letopisů Máselné Lhoty 1985

1995 / 19 min.

Politická satira představovala v Československu v roce 1985 „poškozování zájmu republiky a její podvracení”

Hořící keř (1. díl)

2013 / 84 min.

Třídílné drama vypráví o alarmujícím činu Jana Palacha, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci Československa.

Hořící keř (2. díl)

2013 / 72 min.

Od smrti Jana Palacha uběhl měsíc. Poblíž Václavského náměstí se upaluje další mladý student Jan Zajíc.

Hořící keř (3. díl)

2013 / 78 min.

Je konec léta 1969 a konečně se rozbíhá soudní proces. D. Burešová do něj vstupuje s nevelkými nadějemi na vítězství

Meze

2017 / 26 min.

Skoro třicet let bojoval rolník Jan Sedláček za to, aby mohl soukromě hospodařit. Komunistický režim nakonec vyvlastnil i jeho pozemky a donutil ho vstoupit do JZD. Odvážný rolník v dokumentu vzpomíná na dobu, ve které mimo jiné šířil i náboženskou literaturu a Chartu 77.

Nikomu jsem neublížil

2011 / 43 min.

Odhaduje se, že v době komunismu spolupracovalo s StB až dvě stě tisíc lidí. Jaké byly nejčastější motivy kolaborace?

Normalizační loutka

2013 / 42 min.

Loutkový film přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady.

Pavel Tigrid - Evropan

2004 / 28 min.

Pavel Tigrid, jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film.

Svět dětí II.

1999 / 19 min.

Dětství v komunistickém Československu v 70. a 80. létech. Pamětníci vzpomínají na vytahané béžové punčocháče, na stavebnici Merkur

Tajné akce StB: Akce Alfa

2009 / 14 min.

Rádio Svobodná Evropa (RFE) bylo od počátku svého působení v roce 1951 trnem v oku československé Státní bezpečnosti. O tom, jak by se dalo proniknout do jejích redakčních řad, se dokonce vyučovalo na tehdejších komunistických vysokých školách.

The Plastic People of the Universe

2001 / 74 min. / titulky

Vyjadřovat svobodně pocity a životní postoje hudbou – to byl původně jediný cíl skupiny The Plastic People of the Universe

Tři kámoši

2008 / 108 min. / titulky

Je druhá polovina 70. let a charismatická trojice mladíků, vyhlášených svou nekonformitou a ostrým jazykem, spřádá plány na literární budoucnost na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Věra 68

2012 / 90 min.

Portrét bývalé sportovní šampionky, která se v období pražského jara neváhala zapojit do obrodného hnutí a později za to zaplatila krutou daň.

Vernisáž

1990 / 57 min.

Televizní adaptace divadelní aktovky Václava Havla

Ženy Charty 77: Zina Freundová

2006 / 15 min.

Akce Asanace měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty.