Meze

  • Meze
  • Viktor Portel
  • 2017
  • 26 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

Skoro třicet let bojoval rolník Jan Sedláček za to, aby mohl soukromě hospodařit. Minulý režim mu ale v rámci kolektivizace nakonec jeho prosperující pole na Valašsku zabral a přidělil místo něj jiné – vzdálené a neúrodné. Po letech výhrůžek a existenční nejistoty se rolník v roce 1976 podvolil a vstoupil do JZD. V roce 1983 pak státní policie odhalila na Sedláčkově hospodářství překladiště náboženské literatury a „prasklo“ i jeho obratné šíření Charty 77, kterou s dcerou přepisovali na stroji a šířili po valašských kopcích. Neslavnou etapu minulé politické éry ilustruje cyklus Příběhy 20. století vedle Sedláčkova poutavého vyprávění také propagandistickými záběry z dobových filmů a rozhovory z reportážního dokumentu Nezorané meze Jana Špáty, který vznikl v době Pražského jara.

 

Přípravné aktivity a informační materiály k filmu budou k dispozici od října 2017.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

  • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
  • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

  • instruktážní film
  • rady a doporučení
  • manuál
  • obecné aktivity

Partneři lekce