Únor 1948 a 50. léta

Moderní československé dějiny byly poznamenány hned dvěma totalitními režimy. Po konci druhé světové války přišel únor 1948, který uvrhl naši zemi na dlouhých čtyřicet let do komunistické diktatury. 50. léta 20. století pak byla poznamenaná honem „na nepřátele nového společenského zřízení“ – kolektivizací, inscenovanými politickými procesy, mnohaletými žaláři a popravami. Seznamte své žáky či spolužáky s touto zásadní etapou naší novodobé historie. Lekce k tomuto tématu obsahují jak filmy a aktivity, tak i řadu cenných doprovodných a archivních materiálů, které jim pomohou toto období pochopit v historickém, politickém i společenském kontextu.

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

1950 / 12 min.

Krátký snímek z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku je ukázkou toho, jakým způsobem fungovala propaganda komunistického režimu.

Bez milosti

1998 / 52 min.

Vzácné filmové archivní záběry a svědectví pamětníků přinášejí nový pohled na dramatické události lidské i profesní dráhy H. Píky.

Hitler, Stalin a já

2001 / 56 min.

Heda Blochová se narodila v židovské rodině a během 2. světové války prošla několika koncentračními tábory

In nomine patris

2004 / 97 min.

Snímek je fiktivní rekonstrukcí pozadí tzv. číhošťského zázraku. Podle svědků se v roce 1949 v Číhošti při mši na oltáři pohnul křížek

Nebe nad Evropou

2003 / 56 min.

Za druhé světové války statečně bojovali za svou zemi. Komunistický režim je za to poté nekompromisně potrestal

Postavení mimo hru

2010 / 57 min.

Byli hrdinové. Roku 1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul v ledním hokeji. Místo toho bylo ale celé mužstvo zatčeno

Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely

2005 / 13 min.

Platnost československých pasů zrušila vládnoucí garnitura v roce 1948. Mnoho lidí však přesto neztratilo odvahu odejít za politickou svobodou. Do roku 1951 jich bylo téměř dvanáct tisíc. Komunistická strana Československa tak byla nucena vymýšlet další opatření, jak jejich útěky zastavit.

Případ Dr. Horáková

1990 / 55 min.

„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,” napsala Milada Horáková v posledním dopise

Swingtime

2006 / 90 min.

Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny.

Tajné akce StB - Akce Lux

2009 / 13 min.

Na konci 40. let se režim rozhodl hledat zrádce ve vlastních řadách. Tak se zrodila tajná akce StB – pojmenovaná podle vysavače – Lux.

Tajné akce StB: Akce Kláštery

2008 / 14 min.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 uskutečnila komunistická Státní bezpečnost první plánovanou etapu tzv. Akce K.

V zajetí železné opony: Bolesti černého barona

2008 / 13 min.

Komunistická vláda se v Československu snažila vymýtit jakýkoli odpor i jeho budoucí zárodky. Od roku 1950 proto mimo jiné začaly vznikat vojenské útvary PTP, tedy Pomocné technické prapory.

Zatajené dopisy

2005 / 52 min.

V obci Květušín nedaleko Českého Krumlova vzniklo v 50. letech unikátní výchovné zařízení: škola pro děti z romských rodin.

Ztracená duše národa - Ztráta důstojnosti

2002 / 23 min.

Během let 1949–1950 byla odstraněna polovina důstojnického sboru Československé armády. Tisíce vojáků byly uvězněny, několik desítek popraveno.

Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti

2001 / 22 min.

Ze společnosti, která dovolí, aby se ubližovalo ženám, se vytratila slušnost, je přesvědčena dokumentaristka Olga Sommerová

Ztracená duše národa: Ztráta tradice

2010 / 22 min.

V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin

Ztracená duše národa: Ztráta víry

2010 / 58 min.

Komunistický režim se ihned po svém nástupu k moci snažil oslabit pozici katolické církve. Uvězněno bylo přes 10 000 řeholníků

Ztráta paměti – Žalář je čest, ne ponížení…

2000 / 60 min.

Dokument Milana Maryšky a Jiřího Stránského je věnován všem politickým vězňům komunistického Československa