Únor 1948 a 50. léta

Po pádu nacismu a skončení druhé světové války neobyčejně vzrostl vliv československých komunistů, které cíleně podporoval vůdce Sovětského svazu Stalin. Mnoho lidí v poválečné euforii uvěřilo jejich velkorysým slibům. Komunisté systematicky pracovali na oslabení demokracie s cílem zcela ovládnout stát a přebudovat jej po sovětském vzoru. To se jim v únoru 1948 skutečně podařilo. Svůj podíl na tom měla i nerozhodnost tehdejších demokratických politiků. Začalo dlouhých čtyřicet let komunistické diktatury. Nejtragičtějším obdobím byla především 50. léta 20. století, poznamenaná honem na „třídní nepřátele“, zestátňováním majetku a zabíráním soukromé půdy, natažením drátů na hranicích, inscenovanými politickými procesy, mnohaletými žaláři, pracovními tábory a popravami nevinných.

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

1950 / 12 min.

Krátký snímek z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku je ukázkou toho, jakým způsobem fungovala propaganda komunistického režimu.

Bez milosti

1998 / 52 min.

Vzácné filmové archivní záběry a svědectví pamětníků přinášejí nový pohled na dramatické události lidské i profesní dráhy H. Píky.

Hitler, Stalin a já

2001 / 56 min.

Heda Blochová se narodila v židovské rodině a během 2. světové války prošla několika koncentračními tábory

In nomine patris

2004 / 97 min.

Snímek je fiktivní rekonstrukcí pozadí tzv. číhošťského zázraku. Podle svědků se v roce 1949 v Číhošti při mši na oltáři pohnul křížek

Jan Masaryk a třetí republika

2018 / 26 min.

Snímek se věnuje životu Jana Masaryka, syna „prezidenta osvoboditele“, diplomata a politika, a to od jeho dětství až po tragickou a dosud neobjasněnou smrt. Vznikl sestřihem dvoudílného dokumentu P. Kosatíka, M. Koláře a J. Brabce Jan Masaryk: Život a Jan Masaryk: Smrt. Zaměřuje se především na poválečné období, kdy započal komunistický převrat, završený 25. únorem 1948.

Meze

2017 / 26 min.

Skoro třicet let bojoval rolník Jan Sedláček za to, aby mohl soukromě hospodařit. Komunistický režim nakonec vyvlastnil i jeho pozemky a donutil ho vstoupit do JZD. Odvážný rolník v dokumentu vzpomíná na dobu, ve které mimo jiné šířil i náboženskou literaturu a Chartu 77.

Nebe nad Evropou

2003 / 56 min.

Za druhé světové války statečně bojovali za svou zemi. Komunistický režim je za to poté nekompromisně potrestal

Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu

2011 / 26 min.

Františku Wiendlovi se v životě nesplnil jeden sen - aby byla zakázána komunistická strana. Právě totalitní režim se mu na počátku 50. let 20. století „odvděčil“ za dlouholetou protifašistickou činnost osmnáctiletým trestem vězení. V klatovském monstrprocesu byl spolu s dalšími odbojáři odsouzen za poválečné převádění lidí přes hranice.

Pavel Tigrid - Evropan

2004 / 28 min.

Pavel Tigrid, jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film.

Postavení mimo hru

2010 / 57 min.

Byli hrdinové. Roku 1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul v ledním hokeji. Místo toho bylo ale celé mužstvo zatčeno

Právě se vracím z Hradu

2018 / 8 min.

Obrazová esej sestavená z archivních filmových záběrů a novinových titulků přináší v minimalistické zkratce svědectví o tom, jakým způsobem přišli občané Československa na několik desítek let o demokracii. Připomíná, že „Vítězný únor“, tedy 25. únor 1948, byl vyvrcholením několikaletého procesu. Mnozí z aktérů tehdejšího zápasu o demokracii selhali, a slavit tak mohli komunisté, kteří měli jasný cíl a při jeho naplňování se nezdráhali využít jakékoliv prostředky.

Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely

2005 / 13 min.

Platnost československých pasů zrušila vládnoucí garnitura v roce 1948. Mnoho lidí však přesto neztratilo odvahu odejít za politickou svobodou. Do roku 1951 jich bylo téměř dvanáct tisíc. Komunistická strana Československa tak byla nucena vymýšlet další opatření, jak jejich útěky zastavit.

Případ Dr. Horáková

1990 / 55 min.

„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,” napsala Milada Horáková v posledním dopise.

Swingtime

2006 / 90 min.

Film je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny.

Tajné akce StB - Akce Lux

2009 / 13 min.

Na konci 40. let se režim rozhodl hledat zrádce ve vlastních řadách. Tak se zrodila tajná akce StB – pojmenovaná podle vysavače – Lux.

Tajné akce StB: Akce Kláštery

2008 / 14 min.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 uskutečnila komunistická Státní bezpečnost první plánovanou etapu tzv. Akce K.

V zajetí železné opony: Bolesti černého barona

2008 / 13 min.

Komunistická vláda se v Československu snažila vymýtit jakýkoli odpor i jeho budoucí zárodky. Od roku 1950 proto mimo jiné začaly vznikat vojenské útvary PTP, tedy Pomocné technické prapory.

Zatajené dopisy

2005 / 52 min.

V obci Květušín nedaleko Českého Krumlova vzniklo v 50. letech unikátní výchovné zařízení: škola pro děti z romských rodin.

Zítra se bude...

2010 / 39 min.

Filmové zpracování oceňovaného operního představení, jehož scénář vychází ze soudních spisu procesu s Miladou Horákovou. Prezentace prokurátorů s bezvýraznou tváří a v přestrojení za řezníky ilustruje krutý technicismus celého procesu v protikladu s emotivní lidskostí projevu Milady Horákové a její rodiny.

Ztracená duše národa - Ztráta důstojnosti

2002 / 23 min.

Během let 1949–1950 byla odstraněna polovina důstojnického sboru Československé armády. Tisíce vojáků byly uvězněny, několik desítek popraveno.

Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti

2001 / 22 min.

Ze společnosti, která dovolí, aby se ubližovalo ženám, se vytratila slušnost, je přesvědčena dokumentaristka Olga Sommerová

Ztracená duše národa: Ztráta tradice

2010 / 22 min.

V 50. letech bylo násilně vystěhováno, často stovky kilometrů daleko od rodného domu, na pět tisíc sedláckých rodin

Ztracená duše národa: Ztráta víry

2010 / 58 min.

Komunistický režim se ihned po svém nástupu k moci snažil oslabit pozici katolické církve. Uvězněno bylo přes 10 000 řeholníků

Ztráta paměti – Žalář je čest, ne ponížení…

2000 / 60 min.

Dokument Milana Maryšky a Jiřího Stránského je věnován všem politickým vězňům komunistického Československa