Právě se vracím z Hradu

 • Právě se vracím z Hradu
 • Karel Strachota
 • 2018
 • 8 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s komunistickým převratem v únoru 1948
 2. dozvědět se více o vztahu Československa se Sovětským svazem
 3. zamyslet se nad omezováním demokracie v historickém i současném kontextu

Obrazová esej sestavená z archivních filmových záběrů a novinových titulků přináší v minimalistické zkratce svědectví o tom, jakým způsobem přišli občané Československa na několik desítek let o demokracii. Připomíná, že „Vítězný únor“, tedy 25. únor 1948, byl vyvrcholením několikaletého procesu. Mnozí z aktérů tehdejšího zápasu o demokracii selhali, a slavit tak mohli komunisté, kteří měli jasný cíl a při jeho naplňování se nezdráhali využít jakékoliv prostředky. To vše v režii Stalinova Sovětského svazu. Gottwaldova slova „právě se vracím z Hradu, pan prezident všechny mé návrhy přijal,“ znamenala pro Československo začátek dlouhých čtyřiceti let nesvobody. Závěr filmu nabízí nepřímo vyřčenou otázku, zda je odkaz tehdejších událostí aktuální i dnes.

 

Film bude zveřejněn v polovině září.

Doporučený věk

12—21 let

Tematický okruh

Moderní československé dějiny

Téma

Únor 1948 a 50. léta, Měsíc filmu na školách 2018

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity