Jan Masaryk a třetí republika

 • Jan Masaryk a třetí republika
 • Česká republika
 • 26 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. poznat osobnost Jana Masaryka
 2. zamyslet se nad jeho úlohou během událostí v únoru 1948
 3. seznámit se s postupným odklonem poválečného Československa od demokracie

Snímek se věnuje životu Jana Masaryka, syna „prezidenta osvoboditele“, diplomata a politika, a to od jeho dětství až po tragickou a dosud neobjasněnou smrt. Vznikl sestřihem dvoudílného dokumentu P. Kosatíka, M. Koláře a J. Brabce Jan Masaryk: Život a Jan Masaryk: Smrt. Zaměřuje se především na poválečné období, kdy započal komunistický převrat, završený 25. únorem 1948. Masaryk působil po válce v Gottwaldově vládě jako ministr zahraničních věcí. Proč zůstal na své pozici navzdory posilující moci komunistů? Proč nepodal demisi stejně jako ostatní demokratičtí členové vlády? Ve snímku zaznívají citace z rozhovorů s ním a výpovědi historiků či jeho současníků, kteří se na tuto otázku snaží najít odpověď.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity