Ztráta paměti – Žalář je čest, ne ponížení…

 • Ztráta paměti – Žalář je čest, ne ponížení…
 • Milan Maryška
 • Česká republika
 • 2000
 • 60 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. dozvědět se o fyzickém a psychickém násilí, páchaném na politických vězních komunistického Československa
 2. na příkladu osudu Milady Horákové a Rudolfa Slánského porozumět nástrojům, kterými komunistický režim zajišťoval svou legitimitu
 3. pochopit, jak se političtí vězni vyrovnávali s vězněním

Druhý díl dokumentární tetralogie režiséra Milana Maryšky a scénáristy Jiřího Stránského je věnován všem politickým vězňům komunistického Československa. Počet obětí komunistického teroru v letech 1948 až1989 je děsivý. Popraveno bylo 241 politických vězňů, tisíce zemřely ve vězeních a lágrech, další desetitisíce v nich prožily dlouhá léta. Stejně hrůzná jako tato čísla jsou svědectví jednotlivých vězňů. „Každý den nás bili. Strach z toho bití byl horší než bití samo,“ říká Václav Kamarád. „Než přišel bachař odvést nás na výslech, museli jsme mít černou pásku přes oči. Při výslechu mě přivázali řetězem za nohu a bili a kopali. Strašně to bolelo,“ vzpomíná Hilda Čiháková. Mezi oběťmi, kterým se film věnuje, je i Milada Horáková a skupina Rudolfa Slánského. JUDr. Pavel Vítek, který spolupodepsal sedm rozsudků smrti, bez sebemenšího pocitu viny vysvětluje, jak fungovala komunistická justice: „Většina obviněných byla bitím a mučením tak zpracována, že před soudem vypovídali jak z gramofonové desky. Byla to éra strachu.“

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Ti Lidé, které uslyšíte

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • poznají, jak na dobu komunistické diktatury nahlížejí nejen její oběti, ale i viníci
 • uvědomí si, že za komunistické bezpráví nebyla velká část viníků nikdy potrestána

Jen se svými myšlenkami člověk byl

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • popíší, co všechno mohl politický vězeň 50. let prožít v komunistickém lágru
 • uvědomí si, jakým způsobem komunisté perzekuovali svůj vlastní lid, a jak důležité je se umět tomuto bezpráví postavit

Když bylo právo bezprávím

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • znají konkrétní příklady porušování lidských práv a svobod v komunistickém Československu a pochopí, jakou roli zde sehráli sovětští poradci
 • sestaví fiktivní příběh politického vězně

Příběhy z komunistických lágrů

Projekt / 45 min. (+ dlouhodbější práce dle uvážení) / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • diskutují o represivních složkách komunistického režimu
 • znají osobnosti, které byly z politických důvodů v jejich regionu vězněny

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • politické procesy 50. let v komunistickém Československu
 • ženy, vězněné z politických důvodů
 • kdo byli soudci a prokurátoři

Lidský příběh

Informační texty

 • příběh spisovatele a politického vězně Karla Pecky
 • ukázka z knihy Komunismu navzdory

Lidský příběh

Informační texty

 • příběh Ivana Kieslingera
 • ukázka z knihy Komunismu navzdory

 

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech (1949-1961)

Výuková prezentace - vznik, existence i zánik trestaneckých pracovních táborů v Československu, na stránkách www.moderni-dejiny.cz

Kateřina Macková: Rokle šeré smrti

Práce žákyně ZŠ Litomyšl na téma "Jeden den v koncentračním táboře"

Brožura O komunistických časech

Brožura kampaně Proti ztrátě paměti 2013

Zákon na ochranu lidově demokratické republiky

Zákon č. 231 Sb. ze dne 6. října 1948 na ochranu lidově demokratické republiky

Hněv pracujících stíhá zrádce

Článek publikovaný v Rudém právu dne 8. června 1950, namířený proti M. Horákové a dalším "zrádcům" národa

Rezoluce proti M. Horákové

Rezoluce různých skupin obyvatelstva proti "zrádcům" národa, rok 1950

Dokumenty týkající se přípravy procesu s M. Horákovou

Zápis z porady konané 3. května 1950 na Ministerstvu vnitra a dopis krájským výborům týkající se přípravy procesu s M. Horákovou

Rekonstrukce soudního procesu se spisovatelem Karlem Peckou

Záznam ČT 24 ze 7. ročníku festivalu Méně Tekel (ve spolupráci s nakladatelstvím Atlantis)

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce