Hitler, Stalin a já

 • Hitler, Stalin a já
 • Helena Třeštíková
 • Česká republika
 • 2001
 • 56 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si dopad nacistické a komunistické diktatury na život konkrétních lidí
 2. uvědomit si význam svobody a demokracie
 3. znát pojmy ghetto a vyhlazovací tábor a umět je vysvětlit

Životní příběh Hedy Blochové je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy. Paní Heda se narodila v židovské rodině spoluzakladatele známé pražské továrny Koh-i-noor. Provdala se za doktora práv Rudolfa Margolia. Brzy poté byli oba i s Hedinou rodinou odvezeni do ghetta v Lodži, odkud byli deportováni do Osvětimi. Hedě se jako jediné z rodiny podařilo díky odvážnému útěku z pochodu smrti přežít. Po návratu do Prahy se pak šťastně shledala i se svým manželem. „Po této zkušenosti jsme měli pocit, že náš život nepatří jen nám, že nemůžeme žít jen sami pro sebe,“ říká paní Heda na vysvětlenou, proč její muž a mnoho dalších intelektuálů propadlo po skončení druhé světové války ideám komunismu. Vystřízlivění nastalo jen o pár let později, kdy byl její manžel v rámci procesu s Rudolfem Slánským odsouzen k trestu smrti. Z paní Hedy se rázem stala manželka „zrádce lidu“. Přišla o práci, přátelé a známí se jí vyhýbali. Ponižování, diskriminace a rozčarování z okupace v srpnu 1968 ji nakonec dovedly až k emigraci. Do své vlasti se natrvalo vrátila až v polovině 90. let.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak se žilo

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • definují pojmy ghetto a vyhlazovací tábor a umějí je dát do protikladu s životem svobodného člověka
 • pracují s historickou mapou a znají rozmístění ghett a koncentračních táborů ve střední Evropě

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • podmínky v nacistických koncentračních táborech
 • vzpoury v židovských ghettech a koncentračních táborech
 • doktor Mengele
 • původ archivních materiálů použitých ve filmu

Rady a doporučení k výuce holocaustu

Informační texty

 • životní osudy dětí, které zažily holocaust
 • zasazení příběhu do historického kontextu
 • komplexnost pohledu: oběti versus přihlížející, zachránci či pachatelé

Historický úvod k tématu holocaustu

Úvod do problematiky

 • dějiny Židů od počátku do šoa
 • vznik novodobého státu Izrael
 • významné události v historii šoa

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • hledání shodných rysů nedemokratických režimů
 • úvaha o charakteristikách různých období
 • práce s historickou mapou
 • rozšiřování vědomostí o holocaustu

Doprovodné a doporučené materiály

Mapa nacistických koncentračních táborů a ghett

Obrazová dokumentace míst, kde docházelo ke zločinům proti lidskosti

Rekonstrukce soudního procesu se spisovatelem Karlem Peckou

Záznam ČT 24 ze 7. ročníku festivalu Mene Tekel (ve spolupráci s nakladatelstvím Atlantis)

Federace židovských obcí v ČR

Webové stránky federace, v současné době sdružující 10 Židovských obcí a další přidružené židovské organizace a spolky

Židovské muzeum v Praze

Webové stránky židovského muzea

Památník Terezín

Webové stránky instituce, jejímž cílem je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace

Institut Terezínské iniciativy

Webové stránky institutu, jehož smyslem je podpora vědeckého výzkumu dějin „konečného řešení židovské otázky“ a terezínského ghetta

Výuka šoa v českých školách

Prezentace shrnující přístupy a metodické možnosti výuky šoa v českých školách, na stránkách www.moderni-dejiny.cz

Perzekuze Židů a historie ŠOA

Studie shrnující perzekuci Židů a historii šoa s přihlédnutím na situaci Židů v Protektorátu Čechy a Morava

Pamětníci holocaustu i na Youtube

Téměř sto sestřihů rozhovorů s pamětníky a přeživšími Šoa (holocaustu) v angličtině na Youtube

Popírači holocaustu

Metodika pro práci se studenty, náměty jak s tímto tématem v hodině pracovat, na stránkách www.moderni-dejiny.cz

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.