O zlém snu

 • O zlém snu
 • Pavel Štingl
 • Česká republika
 • 2000
 • 49 min.
 • 11—14 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. vědět, co je holocaust, a uvědomit si, že jeho oběťmi byli konkrétní lidé
 2. mít povědomí o životních podmínkách v terezínském ghettu
 3. vědět, co byly pochody smrti

Malá Eva měla panenku Haničku a brávala ji s sebou k babičce na oslavy svátku chanuka. Psala se 40. léta a nad Evropou se stahovala těžká mračna. Eva tehdy ještě netušila, že v následujících letech ztratí nejenom Haničku, ale i oba rodiče. Dokumentární film Pavla Štingla zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust a která v dětství prošla Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim-Birkenau. Patří mezi jedny z mála, kteří přežili pochod smrti. Nacisti ji totiž zapomněli ve stodole, kam na noc nahnali štvané ženy a děti. Eva našla nový domov v obci Postřekov, kde se jí ujala statečná rodina Jánových, která dívku v posledních válečných týdnech skrývala, a riskovala tak vlastní život. Režisér používá hranou rekonstrukci ilustrující předválečné šťastné dětství děvčátka a nový život v Postřekově. Kombinuje ji s archivními filmovými záběry, dochovanými fotografiemi a kresbami dětí i židovských výtvarníků. Snímek je působivým svědectvím o křehkosti lidského života i štěstí, které může znenadání přerušit rasová nenávist ústící v genocidu.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Nesmíš! Odevzdej!

Aktivita / 2x 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • znají pojem holocaust a dovedou ho vysvětlit
 • vědí, co byly pochody smrti

Jeden den v koncentračním táboře

Aktivita / 40 min. / doporučený věk: 11+

Žáci:

 • mají povědomí o životních podmínkách v terezínském ghettu
 • umějí vlastními slovy danou situaci reprodukovat

Cvičení

Aktivita

Na základě zhlédnutého filmu se pokuste doplnit chybějící informace v textu Můj příběh, psaném očima hlavní hrdinky Evy. Závěr dopište vlastními slovy.

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Židé v předválečném Československu
 • holocaust
 • pochody smrti
 • informace o Evě Erbenové, hlavní hrdince filmu

Kvíz

Interaktivní pracovní list připravený k vyplnění

Správné odpovědi ke kvízu

Správné odpovědi včetně krátkého vysvětlení

Historický úvod k tématu holocaustu

Úvod do problematiky

 • dějiny Židů od počátku do šoa
 • vznik novodobého státu Izrael
 • významné události v historii šoa

Lidský příběh

Informační texty

 • příběh Evy Erbenové
 • ukázka z knihy Příběhy bezpráví – Holocaust

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro online výuku

 • přiblížení tragédie holocaustu
 • otázky k filmu vedoucí k lepšímu porozumění
 • dokončení příběhu

Doprovodné a doporučené materiály

Kateřina Macková: Rokle šeré smrti

Práce žákyně ZŠ Litomyšl na téma "Jeden den v koncentračním táboře"

Vybraná protižidovská opatření v protektorátu Čechy a Morava

Seznam zakázaných činností a perzekucí zaměřených vůči židovskému obyvatelstvu

Mapa nacistických koncentračních táborů a ghett

Obrazová dokumentace míst, kde docházelo ke zločinům proti lidskosti

Kresby dětí z Terezína

Zachycení každodenních událostí v Terezíně

Ukázka časopisu Domov

Časopis vyroben v prostředí koncentračního tábora

Federace židovských obcí v ČR

Webové stránky federace, v současné době sdružující 10 Židovských obcí a další přidružené židovské organizace a spolky

Židovské muzeum v Praze

Webové stránky židovského muzea

Památník Terezín

Webové stránky instituce, jejímž cílem je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace

Institut Terezínské iniciativy

Webové stránky institutu, jehož smyslem je podpora výzkumu dějin „konečného řešení židovské otázky“ a dějin terezínského ghetta

Nacismus v Československu

Prezentace, která popisuje vývoj nacistického hnutí mezi německým obyvatelstvem meziválečného Československa

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce