O zlém snu

 • O zlém snu
 • Pavel Štingl
 • Česká republika
 • 2000
 • 49 min.
 • 11—14 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. vědět, co je holocaust, a uvědomit si, že jeho oběťmi byli konkrétní lidé
 2. mít povědomí o životních podmínkách v terezínském ghettu
 3. vědět, co byly pochody smrti

Malá Eva měla panenku Haničku a brávala ji s sebou k babičce na oslavy svátku chanuka. Psala se 40. léta a nad Evropou se stahovala těžká mračna. Eva tehdy ještě netušila, že v následujících letech ztratí nejenom Haničku, ale i oba rodiče. Dokumentární film Pavla Štingla zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust a která v dětství prošla Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim-Birkenau. Patří mezi jedny z mála, kteří přežili pochod smrti. Nacisti ji totiž zapomněli ve stodole, kam na noc nahnali štvané ženy a děti. Eva našla nový domov v obci Postřekov, kde se jí ujala statečná rodina Jánových, která dívku v posledních válečných týdnech skrývala, a riskovala tak vlastní život. Režisér používá hranou rekonstrukci ilustrující předválečné šťastné dětství děvčátka a nový život v Postřekově. Kombinuje ji s archivními filmovými záběry, dochovanými fotografiemi a kresbami dětí i židovských výtvarníků. Snímek je působivým svědectvím o křehkosti lidského života i štěstí, které může znenadání přerušit rasová nenávist ústící v genocidu.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Nesmíš! Odevzdej!

Aktivita / 2x 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • znají pojem holocaust a dovedou ho vysvětlit
 • vědí, co byly pochody smrti

Jeden den v koncentračním táboře

Aktivita / 40 min. / doporučený věk: 11+

Žáci:

 • mají povědomí o životních podmínkách v terezínském ghettu
 • umějí vlastními slovy danou situaci reprodukovat

Cvičení

Aktivita

Na základě zhlédnutého filmu se pokuste doplnit chybějící informace v textu Můj příběh, psaném očima hlavní hrdinky Evy. Závěr dopište vlastními slovy.

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Židé v předválečném Československu
 • holocaust
 • pochody smrti
 • informace o Evě Erbenové, hlavní hrdince filmu

Kvíz

Interaktivní pracovní list připravený k vyplnění

Správné odpovědi ke kvízu

Správné odpovědi včetně krátkého vysvětlení

Historický úvod k tématu holocaustu

Úvod do problematiky

 • dějiny Židů od počátku do šoa
 • vznik novodobého státu Izrael
 • významné události v historii šoa

Lidský příběh

Informační texty

 • příběh Evy Erbenové
 • ukázka z knihy Příběhy bezpráví – Holocaust

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Distanční výuka

Aktivita pro distanční výuku

 • přiblížení tragédie holocaustu
 • otázky k filmu vedoucí k lepšímu porozumění
 • dokončení příběhu

Doprovodné a doporučené materiály

Kateřina Macková: Rokle šeré smrti

Práce žákyně ZŠ Litomyšl na téma "Jeden den v koncentračním táboře"

Vybraná protižidovská opatření v protektorátu Čechy a Morava

Seznam zakázaných činností a perzekucí zaměřených vůči židovskému obyvatelstvu

Mapa nacistických koncentračních táborů a ghett

Obrazová dokumentace míst, kde docházelo ke zločinům proti lidskosti

Kresby dětí z Terezína

Zachycení každodenních událostí v Terezíně

Ukázka časopisu Domov

Časopis vyroben v prostředí koncentračního tábora

Federace židovských obcí v ČR

Webové stránky federace, v současné době sdružující 10 Židovských obcí a další přidružené židovské organizace a spolky

Židovské muzeum v Praze

Webové stránky židovského muzea

Památník Terezín

Webové stránky instituce, jejímž cílem je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace

Institut Terezínské iniciativy

Webové stránky institutu, jehož smyslem je podpora výzkumu dějin „konečného řešení židovské otázky“ a dějin terezínského ghetta

Nacismus v Československu

Prezentace, která popisuje vývoj nacistického hnutí mezi německým obyvatelstvem meziválečného Československa

Partneři lekce

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.