Moderní československé dějiny

Moderní československé dějiny pro 1. stupeň ZŠ

Pro první stupeň ZŠ vám nabízíme šest kreslených snímků ze série ČT:D Hvězdičky o osobnostech české historie a několik dokumentárních filmů přibližujících moderní československé dějiny způsobem lehce uchopitelným i pro mladší žáky.

Hvězdičky: v každém díle se žáci seznámí s významnou osobností moderních československých dějin a také obdobím, ve kterém postava žila. Historické postavy k dětem srozumitelně promlouvají a vtahují je do děje, žáci tak pochopí i složité dějinné události.

První republiku budete moci žákům přiblížit prostřednictvím příběhu našeho prvního prezidenta Tomáše (Garrigua Masaryka), druhou světovou válku vysvětlíte na příběhu Mileny (Jesenské) nebo Jana (Kubiše). Počátkům komunistického bezpráví a teroru 50. let se věnují díly Josef (Toufar) a Milada (Horáková). Život Václava Havla žáky seznámí s principy totalitní cenzury a pronásledování v době komunistického Československa zakončeného sametovou revolucí v roce 1989.