Vzpomínáme: V pracovním procesu

 • Vzpomínáme: V pracovním procesu
 • Andrea Prenghyová
 • Česká republika
 • 2000
 • 19 min.
 • 10—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. představit dobu normalizace z pohledu pracujícího člověka
 2. zamyslet se nad absurditou proklamovaných hesel a nad vlivem propagandy na myšlení lidí
 3. dokázat vést rozhovor se svými prarodiči, týkající se vzpomínek na pracovní kulturu v době normalizace

„Zpočátku jsme byli nadšení a na všelijaké brigády jsme chodili rádi. Brzy ale bylo naše nadšení zneužito a stala se z toho diktatura,“ vzpomíná v úvodu filmu jedna z pamětnic na „dobrovolně nedobrovolné“ víkendové pracovní brigády. Nesnadnou situaci měli za komunismu i vysokoškoláci, kteří po studiu trnuli, kam dostanou tzv. umístěnku. Na každého byl navíc už od školních let veden kádrový spis a o slušném zaměstnání, případně zaměstnaneckých výhodách, mohl snít jen ten, kdo se výrazně angažoval (pro budoucí kariéru bylo pochopitelně ideální členství v KSČ). Mezi žádané zaměstnanecké výhody patřila podniková rekreace u moře, nejčastěji v Bulharsku. S využitím úsměvných vzpomínek pamětníků film v závěru připomíná neutěšenou pracovní morálku v době komunismu (státní zaměstnanci většinou trávili na svých pracovištích čas vším možným, jen ne prací), absurdní plnění fiktivních závazků či existenci tzv. Brigád socialistické práce. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Buď práci čest

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 10 +

Žáci:

 • dozvídají se o kultuře práce v době normalizace
 • zamýšlí se nad absurditou proklamovaných hesel
 • přemýšlí o vlivu propagandy na myšlení lidí

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • pracovní morálka a možnost volby vlastního zaměstnání v období normalizace
 • snaha režimu o maximální kontrolu života lidí
 • význam dobových hesel a pojmů: "čest práci", BSP, ROH, pracovní závazky, kádrový spis, umístěnka, kolektivní domy

Ostalgie ve výuce

Informační texty

 • co je ostalgie
 • úskalí paměti a vzpomínání 
 • ostalgie ve výuce

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce