Vzpomínáme: Život na vsi

 • Vzpomínáme: Život na vsi II.
 • Štěpán Kačírek
 • Česká republika
 • 1999
 • 19 min.
 • 10—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. dozvědět se o proměnách českého venkova v době komunistického režimu
 2. seznámit se s procesem kolektivizace
 3. zamyslet se nad dobovými výroky a vysvětlit si jejich význam a kontext

Snímek začíná ukázkou komunistického propagandistického filmu o výhodách společného hospodaření, kterým se komunisté v 50. letech snažili přimět drobné rolníky a statkáře ke vstupu do JZD (Jednotných zemědělských družstev). Pravidelné návštěvy komunistických náborářů vzbuzovaly ve vesničanech strach. A oprávněný. Kdo se nehodlal podvolit, mohl skončit ve vězení. Ve filmu je však důraz kladen spíše na prožívání každodenního života na venkově v 70. a 80. letech minulého století. volný čas zde lidé trávili nejčastěji některou z forem organizované společenské zábavy (nedělní odpolední "čaje" s hudbou a tancem, myslivecké či hasičské zábavy atd.). Nejoblíbenějším koníčkem vesnických chlapců byly malé motocykly a fotbal. Z dobových záběrů a vzpomínek pamětníků vyplývá, jak omezené možnosti zábavy lidé na venkově měli. 

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Život na vsi

Aktivita / 45 min / doporučený věk: 10 - 21 let

Žáci:

 • dozvídají se o proměnách českého venkova v době komunistického režimu
 • seznamují se s dobovými výroky a snaží se k nim zaujmout vlastní stanovisko
 • spolupracují ve skupinách

Otázky a odpovědi

 • čím se odlišoval život na socialistickém venkově od městského života
 • způsoby vynucování vstupu do JZD
 • dezinformace o šíření amerického brouka
 • co byly odpolední čaje, pojízdné prodejny ad.

Ostalgie ve výuce

Informační texty

 • co je ostalgie
 • úskalí paměti a vzpomínání 
 • ostalgie ve výuce

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.