Vzpomínáme: Život na vsi

 • Vzpomínáme: Život na vsi II.
 • Štěpán Kačírek
 • Česká republika
 • 1999
 • 19 min.
 • 10—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. dozvědět se o proměnách českého venkova v době komunistického režimu
 2. seznámit se s procesem kolektivizace
 3. zamyslet se nad dobovými výroky a vysvětlit si jejich význam a kontext

Snímek začíná ukázkou komunistického propagandistického filmu o výhodách společného hospodaření, kterým se komunisté v 50. letech snažili přimět drobné rolníky a statkáře ke vstupu do JZD (Jednotných zemědělských družstev). Pravidelné návštěvy komunistických náborářů vzbuzovaly ve vesničanech strach. A oprávněný. Kdo se nehodlal podvolit, mohl skončit ve vězení. Ve filmu je však důraz kladen spíše na prožívání každodenního života na venkově v 70. a 80. letech minulého století. volný čas zde lidé trávili nejčastěji některou z forem organizované společenské zábavy (nedělní odpolední "čaje" s hudbou a tancem, myslivecké či hasičské zábavy atd.). Nejoblíbenějším koníčkem vesnických chlapců byly malé motocykly a fotbal. Z dobových záběrů a vzpomínek pamětníků vyplývá, jak omezené možnosti zábavy lidé na venkově měli. 

Doporučený věk

10—21 let

Tematický okruh

Moderní československé dějiny

Téma

Normalizace

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Život na vsi

Aktivita / 45 min / doporučený věk: 10 - 21 let

Žáci:

 • dozvídají se o proměnách českého venkova v době komunistického režimu
 • seznamují se s dobovými výroky a snaží se k nim zaujmout vlastní stanovisko
 • spolupracují ve skupinách

Otázky a odpovědi

 • čím se odlišoval život na socialistickém venkově od městského života
 • způsoby vynucování vstupu do JZD
 • dezinformace o šíření amerického brouka
 • co byly odpolední čaje, pojízdné prodejny ad.

Ostalgie ve výuce

Informační texty

 • co je ostalgie
 • úskalí paměti a vzpomínání 
 • ostalgie ve výuce

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Partneři lekce