2. světová válka a holocaust

Moderní československé dějiny byly poznamenány hned dvěma totalitními režimy. Období prvního z nich, fašismu, je popsáno snad ve všech učebnicích dějepisu. Mnohdy je ale vnímáno jen skrz data a počty obětí. Filmy obsažené v lekcích, které jsme připravili k tématu 2. světové války a holocaustu, vám přiblíží příběhy konkrétních lidí, jejichž osudy fašismus zasáhl. Jednotlivé aktivity pomohou vcítit se do prožitků těchto lidí a prostřednictvím využití archivních materiálů pochopit toto období v souvislostech.

Darované housle

2016 / 24 min. / titulky

Po vypuknutí druhé světové války byl Joseph se svým otcem deportován z rodného Polska do pracovního tábora na Sibiř. Po válce odjel do USA a své milované housle později daroval Brianně z newyorském Bronxu.

Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)

2012 / 5 min.

Na ten den pamětníci z Československa nikdy nezapomenou. Někteří z nich s pláčem opouštěli pohraničí, které chtěli bránit za každou cenu. O osudu mladičké republiky rozhodli v noci z 29. na 30. září představitelé cizích mocností: Německa, Francie, Británie a Itálie. Mnichovská dohoda, která postoupila Sudety Německu, však neodvrátila hrůzy nadcházející války.

Eugéniové

2013 / 76 min.

Když se lidstvo s rozšiřujícím se poznáním o původu člověka začalo zříkat boha, přišli vědci s novým termínem: eugenika

Hitler, Stalin a já

2001 / 56 min.

Heda Blochová se narodila v židovské rodině a během 2. světové války prošla několika koncentračními tábory

Mistr propagandy

1992 / 51 min. / titulky

Film představuje nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse. Dobové záběry zachycují počátek jeho politické kariéry.

Nebe nad Evropou

2003 / 56 min.

Za druhé světové války statečně bojovali za svou zemi. Komunistický režim je za to poté nekompromisně potrestal

O zlém snu

2000 / 49 min.

Válka jí změnila život. Najednou nesměla chodit do školy, jezdit v tramvaji v prvním voze, musela nosit Davidovu hvězdu

Ó, ty černý ptáčku

1997 / 59 min.

Na území Čech, Moravy a Slezska žilo na počátku druhé světové války na šest a půl tisíce Romů, v roce 1945 už jen několik set

Sedm světel

2008 / 57 min.

Film představuje šest pamětnic holocaustu, které spojuje láska k hudbě, rodině, vlasti a národu, ale především také celoživotní odvaha

Zabíjení po česku

2010 / 57 min.

Po skončení války byli ze severočeského Žatce vyhnáni čeští Němci včetně starousedlíků a členů smíšených rodin.