Zabíjení po česku

 • Zabíjení po česku
 • David Vondráček
 • Česká republika
 • 2010
 • 57 min.
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s poválečným odsunem německého obyvatelstva
 2. zformulovat svůj názor
 3. naučit se diskutovat a respektovat odlišné názory

Po skončení války byli ze severočeského Žatce vyhnáni čeští Němci včetně starousedlíků a členů smíšených rodin. Část z nich se v době tzv. divokého odsunu nedostala dále než do sousedních Postoloprt. Smrt zde nalezlo nejméně 763 civilních osob. Odsuny doprovázené hromadnými popravami, mučením a drancováním majetku prováděla československá armáda a národní gardy s podporou nové politické reprezentace. Podobné zločiny se děly i v dalších částech Československa, a jejich pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Autor v tomto televizním dokumentu divákům přibližuje a formou rozhovorů s přímými účastníky rekonstruuje události temného období našich novodobých dějin.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Tabu v dějinách

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • se seznámí s okolnostmi poválečného odsunu Němců
 • si tvoří vlastní názor
 • zamýšlí se nad tabuizovanými historickými událostmi

Co si myslím o odsunu

90 min.

Žáci:

 • se seznámí s okolnostmi poválečného odsunu Němců
 • formulují a obhajují své názory
 • se učí diskutovat a respektovat odlišné názory

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • historie Němců v českých zemích 
 • česko-německé vztahy
 • divoké odsuny Němců
 • současný postoj České republiky k vyhnání

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Hovory s Fedorem Gálem a Janem Urbanem: O odsunu Němců po druhé světové válce

Záznam on-line pořadu Fedora Gála pod záštitou hnutí Vrba-Wetzler Memorial

Poválečný masakr Němců v Postoloprtech

Reportáž České televize o masakru Němců ze svědectví Postoloprtské občanky

Odsun Němců z ČSR na dobových materiálech I.

Výuková prezentace analyzující kořeny tehdejší události, přípravy a plány odsunu

Odsun Němců na dobových materiálech II.

Druhá část výukové prezentace zaměřující se na konkrétní případy spontánního násilí páchaného na Němcích

Partneři lekce

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.