Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)

 • Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)
 • Česká republika
 • 2012
 • 5 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s pojmem Sudety
 2. pochopit mezinárodní situaci konce 30. let, která k podpisu Mnichovské dohody vedla
 3. zamyslet se nad důsledky, které Mnichovská dohoda měla pro Československo i Evropu

Na ten den pamětníci z Československa nikdy nezapomenou. Někteří z nich s pláčem opouštěli pohraničí, které chtěli bránit za každou cenu. O osudu mladičké republiky rozhodli v noci z 29. na 30. září představitelé cizích mocností: Německa, Francie, Británie a Itálie. A to přestože byli někteří z nich podle smlouvy spojenci Československa. Malá země ve středu Evropy překážela Hitlerovi v budování jeho říše a pro Británii znamenala „malou oběť“ za to, že se pokusí odvrátit válku s Německem. Mnichovská dohoda, která postoupila Sudety Německu, však přicházející hrůzy neodvrátila. Ani ne po roce začala válka, pro niž se v historii vžilo označení druhá světová.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity