Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)

 • Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda (30. září 1938)
 • Stream.cz
 • Česká republika
 • 2012
 • 5 min.
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s pojmem Sudety
 2. pochopit mezinárodní situaci konce 30. let, která k podpisu Mnichovské dohody vedla
 3. zamyslet se nad důsledky, které Mnichovská dohoda měla pro Československo i Evropu

Na ten den pamětníci z Československa nikdy nezapomenou. Někteří z nich s pláčem opouštěli pohraničí, které chtěli bránit za každou cenu. O osudu mladičké republiky rozhodli v noci z 29. na 30. září představitelé cizích mocností: Německa, Francie, Británie a Itálie. A to přestože byli někteří z nich podle smlouvy spojenci Československa. Malá země ve středu Evropy překážela Hitlerovi v budování jeho říše a pro Británii znamenala „malou oběť“ za to, že se pokusí odvrátit válku s Německem. Mnichovská dohoda, která postoupila Sudety Německu, však přicházející hrůzy neodvrátila. Ani ne po roce začala válka, pro niž se v historii vžilo označení druhá světová.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Mnichov: Češi, Němci a emoce

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • poznávají kontrast mezi velkými a malými dějinami
 • zamýšlí se nad konkrétní situací jednotlivých skupin obyvatel prožívajících podpis mnichovské dohody
 • pracují s dobovými fotografiemi

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Co jsou Sudety a kdo byli sudetští Němci?
 • Jaký byl postoj velmocí k mnichovské dohodě?
 • Jak by vypadala válka v roce 1938?

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Výkladová prezentace k mnichovské konferenci

Příčiny, výsledky a důsledky Mnichovské dohody podloženy dobovými materiály

Skupinová práce s dobovou karikaturou a fotografií

Praktický námět může pomocí kartiček s výroky pomoci žákům k vlastnímu názoru na tuto událost

Cesta k rozbití Československé republiky v roce 1938

Výkladová prezentace popisující dramatické politické události jara a léta roku 1938

Bude to skutečně poprvé, kdy se originál dohody objeví na našem území?

Reportáž České televize mapující detektivní případ s originálem Mnichovské dohody

Jak bychom reagovali dnes?

Reportáž České televize - Mnichovská dohoda v proměnách času a režimů

Pohled historiků na 75 let starou mnichovskou dohodu

Kdy přestala vlastně oficiálně platit? Jak k ní přistupovali během války a po porážce nacismu hlavní aktéři? A jaké je poselství mnichovské dohody pro dnešek?

Mnichov 29. září 1938

Doslovné znění Mnichovské dohody i s dodatky a originálními fotografiemi

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.