Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení

 • Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení
 • Přemysl Freiman
 • Česká republika, Slovensko
 • 1950
 • 12 min.
 • 15—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. seznámit se s fungováním komunistické propagandy
 2. diskutovat nad účelem a cíli propagandy
 3. analyzovat roli propagandy v dnešním světě

Krátký snímek z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku je ukázkou toho, jakým způsobem fungovala propaganda komunistického režimu v Československu. Ve snaze diskreditovat představitele římskokatolické církve se Státní bezpečnost rozhodla filmově zrekonstruovat záhadnou událost z vesnice Číhošť, kde se v místním kostele během kázání prý několikrát pohnul kříž na hlavním oltáři. Z tohoto „zázraku“ byl obviněn farář Toufar, který údajně jednal na příkaz Vatikánu a měl hrát v tomto až amatérsky působícím krátkém filmu hlavní roli. Toufara po krutém mučení opravdu přivezli do Číhoště, kde ale ani nemohl vystoupit na kazatelnu, zhroutil se a omdlel. Na následky mučení pak zanedlouho zemřel. Jeho roli tak podle některých pramenů nakonec sehrál sám generální prokurátor Karel Čížek. Snímek plný lží a dobově podmíněné rétoriky byl kromě Číhoště promítán ve většině tehdejších kin a byl vyroben v té době rekordním počtu 375 kopií.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Tábor pravdy

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • se seznámí s charakteristikou totalitních systémů
 • dokážou rozpoznat znaky totalitarismu
 • aplikují teoretické poznatky na konkrétní materiál

Černobílý svět

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • rozpoznají hodnotově zatížené významy slov
 • si uvědomí závislost významu slov na kontextu
 • dokážou diskutovat a obhájit si svůj názor

 

Naše je pravda

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • rozumí různým způsobům deformace jazyka totalitní moci
 • dokážou vlastními slovy interpretovat smysl textu
 • diskutují nad záměr propagandistických výpovědí

Obraz, hudba a slovo

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 15+

Žáci:

 • analyzují jednotlivé filmové sekvence
 • uvědomují si roli obrazu, hudby a textu v propagandě
 • odhalují symboly, kterých propaganda využívá

Kvíz

Interaktivní pracovní list připravený k vyplnění

Správné odpovědi ke kvízu

Správné odpovědi včetně krátkého vysvětlení

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Josef Toufar a číhošťský zázrak
 • vztah komunistického režimu a katolické církve
 • vznik propagandistického snímku Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení a reakce diváků
 • proticírkevní propaganda

Slovo historika

Informační texty

 • okolnosti a průběh vzniku propagandistického snímku
 • Josef Toufar při natáčení filmu
 • promítání filmu v tehdejším Československu

Medailonek Josefa Toufara

Video / 3 min.

Krátké video o životě Josefa Toufara.

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Josef Toufar

Stránky věnované Josefu Toufarovi

Josef Toufar (1902-1950) - heslovitý životopis

Podklady k přednášce o životě a odkazu Josefa Toufara, dostupné na Pastorace.cz

Reportéři ČT - Vzpomínka na číhošťský zázrak

Reportáž z dnešní Číhoště, dostupná na i-vysílání ČT

Osobnosti na ČT24 - Miloš Doležal

Autor biografie Josefa Toufara hostem v pořadu ČT24, dostupném na i-vysílání ČT

Dějepisné sešity: Toufar

Komiksové vyprávění obsahující množství nedořečených míst, která dožadují vyplnění

Vrba - kazatelna

Vrba v Arnolci, na níž si Josef Toufar jako dítě hrával na kněze a z níž "kázal" svým kamarádům. Autorem kresby je arnolcký učitel, který vrbu - kazatelnu nakreslil po Toufarově vysvěcení

Proticírkevní karikatury

Ukázka z knihy Příběhy bezpráví - Za železnou oponou

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.