Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely

 • Příběhy železné opony: Dráty, které zabíjely
 • Ján Novák
 • Česká republika
 • 2005
 • 13 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. znát důvody a praktiky tendenčního zpravodajství
 2. uvědomit si fungování propagandy
 3. uvědomit si rozsah porušování lidských práv a svobod totalitním režimem

Platnost československých pasů zrušila vládnoucí garnitura v roce 1948. Mnoho lidí však přesto neztratilo odvahu odejít za politickou svobodou, do roku 1951 jich bylo téměř dvanáct tisíc. Komunistická strana vymýšlela nová opatření, jak jejich útěky zastavit. S „originálním“ nápadem přišel vyšetřovatel a velitel věznice v Uherském Hradišti Ludvík Hlavačka, známý tím, že tamní vězně mučil elektrickými šoky. Na jeho návrh začalo šestnáct tisíc pohraničníků amatérsky obhánět hranice elektrickými dráty a vysokonapěťovými transformátory, které se tak staly „oponou smrti“. Uprchlíci, ale i někteří pohraničníci na ní nalezli smrt v důsledku zásahu elektrickým proudem. Česko-bavorská hranice byla navíc posílena zaminováním polí, kde umíraly další desítky lidí. „Opona smrti“ byla odstraněna až v roce 1965 po protestech ze zahraničí. Poslední na ní zemřel sotva sedmnáctiletý mladík. Její strůjce, podplukovník Hlavačka nebyl nikdy potrestán.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Zpravodajství a propaganda

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • si uvědomují fungování propagandy;
 • znají důvody a praktiky tendenčního zpravodajství.

Žaluji

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:

 • si uvědomují rozsah porušování lidských práv a svobod totalitním režimem;
 • chápou pojem totalita, nebezpečí totalitního zřízení a totalitních praktik;
 • si uvědomují typy lidí, které využívala Státní bezpečnost.

Kvíz

Interaktivní pracovní list připravený k vyplnění

Správné odpovědi ke kvízu

Správné odpovědi včetně krátkého vysvětlení

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • Klement Gottwald a totalitní Československo
 • pohraniční zákon z roku 1951
 • elektrický proud v drátěných zátarasech na hranicích
 • vyšetřování Ludvíka Hlavačky

Lidský příběh

Informační texty

 • přehled útěků za železnou oponu
 • ukázka z knihy Příběhy bezpráví - Za železnou oponou

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Dokumentace obětí (ÚstrČr)

Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948 - 1989

Článek o železné oponě a komentář historika Libora Svobody

Železná opona mezi ČSSR a Rakouskem měla víc obětí než ta vnitroněmecká

Muzeum železné opony

Stránky muzea železné opony ve Valticích

Vznik a proměny železné opony

Metodické materiály k výuce železné opony

Usmrcení na československé hranici

Interaktivní mapa zobrazující místa a počty usmrcených na hranicích Československa mezi lety 1948 a 1989

Všeobecná deklarace lidských práv

K filmu se vztahují především články 13,14,15.

Zobrazit více Zobrazit méně

Partneři lekce