Barevný?

 • Barevný?
 • FARE
 • Velká Británie
 • 2003
 • 1 min.
 • titulky
 • 12—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si subjektivnost vnímání a hodnocení
 2. naučit se vysvětlit pojmy rasismus a nálepkování
 3. rozvíjet empatii, tolerantní postoje a respekt k jinakosti

Narodí se růžový, a když vyroste, tak zbělá. Na sluníčku nejdřív zčervená a pak zhnědne. Když je mu zima, je modrý, pokud mu není dobře, zezelená, a když se rozzuří, zrudne. Kdo je to? No přece běloch – ten, kdo tak rád označuje lidi jiné barvy pleti jako „barevné“!

 Tato lekce je k dispozici i ve verzi pro výuku angličtiny.

Doporučený věk

12—21 let

Tematický okruh

Lidská práva

Téma

Rasismus

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

První dojem

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 12+

Žáci:
 • vědí, jak subjektivní je první dojem
 • si uvědomují, jak předsudky a předchozí zkušenosti ovlivňují vytváření prvních dojmů

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • příčiny rasismu
 • pojmy etnicita, diskriminace a xenofobie
 • nacismus a extremismus

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

IN IUSTITIA

Pomoc obětem násilí z nenávisti

HATE FREE CULTURE

Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti

Národní zpráva o monitoringu trestných činů z nenávisti

Zprávu vydala Organizace pro pomoc uprchlíkům

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.