Stát se Evropanem

 • The Art of Becoming
 • Hanne Phlypo, Catherine Vuylsteke
 • Belgie
 • 2013
 • 60 min.
 • titulky
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. pochopit podstatu migrace a její společensko-politické souvislosti
 2. uvědomit si důležitost vzdělání a podpory rodiny
 3. rozvíjet schopnost empatie a tolerance

Tři mladí chlapci v Evropě se snaží žít život jako každý jiný v jejich věku. Není to ale tak snadné, neboť pochází z Afghánistánu, Sýrie a Guinei. Fattah dře v továrně na textil v Instanbulu s vidinou vydělat si dostatek peněz na cestu do Řecka a poté do Itálie. Saleh už žije v Evropě tři roky a doufá, že za ním přijedou jeho rodiče. Mamadou se upíná ke své práci a studiu navzdory tomu, že se jeho pobyt stal v Belgii nelegální. Tři příběhy teprve dospívajících mužů  zobrazují koloběh migrace v celé své šíři: počáteční idealizaci Evropy, ilegální překračování hranic, čekání na rozhodnutí o přidělení azylu, pobyt v domě pro nezletilé cizince, deportaci...

Doporučený věk

12—21 let

Tematický okruh

Globální rozvojové vzdělávání

Téma

Migrace

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Žij svůj sen

Aktivita / 90 min. (včetně projekce filmu)

Žáci:

 • znají důvody, které vedou lidi k opuštění vlasti,
 • chápou a umí vysvětlit podstatu migrace

Víkend bez rodičů

Aktivita / 90 min. (včetně projekce filmu)

Žáci:

 • uvědomí si důležitost rodinného zázemí
 • rozvíjejí schopnost tolerance k cizincům

Občane, občane...

Aktivita / 45 min. (včetně projekce filmu)

Žáci:

 • seznamují se s podmínky cizinců u nás
 • znají rozdíl mezi azylantem a uprchlíkem

Jak se žije cizincům v ČR

Filmové kluby / 20 min.

Diváci:

 • získají přehled o cizincích v ČR,
 • chápou rozdíl mezi trvalým pobytem a získáním státního občanství,
 • znají rozdíl mezi azylantem a uprchlíkem.

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • rozdíl mezi uprchlíkem, azylantem a migrantem
 • příčiny migrace
 • podmínky pro cizince žijící v ČR

Mluvme o migraci

 • užitečné informace k tématu migrace ve škole
 • záznam ze semináře Mluvme o migraci
 • rady a doporučení jak diskutovat
 • mýty a fakta
 • výstupy z diskuzí s odborníky 

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Centrum pro integraci cizinců

Webový portál, který napomáhá imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb a dalších aktivit.

Jak mocný je tvůj cestovní pas?

Informační grafika: Jak mocný je tvůj cestovní pas?

Člověk v tísni: Mýty a fakta o uprchlících

Často kladené dotazy o uprchlících a migraci

Kde je domov můj?

Video - příběh kubánského chlapce azylanta, který má po 5 letech v ČR stejné možnosti jako čerství žadatelé o azyl.

Ministerstvo vnitra ČR - Azyl, migrace, integrace

Webový portál Ministerstva vnitra Čr obsahující informace o problematice azylu, migrace a integrace v České republice

UNHCR v ČR

Webový portál úřadu OSN pro uprchlíky

Úmluva o právním postavení uprchlíků

Klíčový dokument v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků

Mezinárodní organizace pro migraci

Webové stránky Mezinárodní organizace pro migraci

CzechKid

Webový portál věnovaný interkulturní výchově

Zprávy o migraci ve světě

Zprávy Mezinárodní organizace pro migraci o vývoji světové migrace v posledních letech

Mapa světové migrace

Mapy zachycující celosvětovou migraci od roku 1990 až 2010

Partneři lekce